Dogodki

Razpisujemo nagradni bralno-risalni natečaj 2020

Zavzemamo se, da na področju književnosti pripomoremo k povezovanju slovenskih rojakov po svetu in pomagamo pri ohranjanju slovenske besede. V ta namen pripravljamo natečaj za mlade slovenske rojake s finančno podporo Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

V letu 2020 smo za mlade rojake, ki živijo izven meja Republike Slovenije, ponovno pripravili bralno-risalni natečaj. Otroci sami ali s pomočjo staršev oz. učiteljev preberejo besedilo ljudske pravljice z naslovom »O štirih godcih in gozdnem škratu« in za natečaj pripravijo risbo oz. sliko na listu formata A4 z motivom iz pravljice, ki se jim je najbolj vtisnil v spomin.

Natečaj bo tokrat potekal v dveh kategorijah:

SKUPINE

Tokrat dajemo prednost skupinskim prijavam – vse skupine, ki bodo poslale svoje izdelke bodo prejele knjižne nagrade. Kategorija je namenjena skupinam otrok do 15. leta starosti.

Rišete oz. slikate lahko s svinčniki, barvnimi svinčniki (barvicami), flomastri, voščenkami, vodnimi barvicami ali akvareli – izbira je prepuščena vam, pomembno je le, da se ob ustvarjanju zabavate. Nagrado v imenu skupine prevzame mentor oz. vodja skupine. Risbe oz. “skenirane risbe” ali fotografije izdelkov opremljene z imeni, priimki in starostmi avtorjev nam posredujte po pošti na naslov: Slovenska konferenca SSK, Linhartova 13/III, 1000 Ljubljana ali skenirane na e-naslov: luka.klopcic@slokongres.com. Na prednji strani ovojnice oz. pri e-pošti v Zadevi (Subject) naj bo z velikimi tiskanimi črkami napisano: »NATEČAJ 2020 – SKUPINE«.

POSAMEZNIKI

Kategorija POSAMEZNIKI je namenjena vsem do 18. leta starosti. V tej kategoriji bodo natečajniki ustvarjali samo z barvnimi svinčniki (barvicami). Vsi sodelujoči bodo prejeli nagrade, komisija bo pregledala risbe in najboljše 3 še dodatno nagradila. Risbe oz. “skenirane risbe” ali fotografije Izdelkov opremljene z imeni, priimki in starostjo avtorja nam posredujte po pošti na naslov: Slovenska konferenca SSK, Linhartova 13/III, 1000 Ljubljana ali skenirane na e-naslov: luka.klopcic@slokongres.com. Na prednji strani ovojnice oz. pri e-pošti v Zadevi (Subject) naj bo z velikimi tiskanimi črkami napisano: »NATEČAJ 2020 – POSAMEZNIKI«.

Vsi udeleženci natečaja bodo, ne glede na kategorijo, prejeli priznanje o sodelovanju in knjižico z razvedrilnimi nalogami povezanimi z zgodbo natečaja. Natečaj bo odprt do 15. novembra 2020, vse prejete risbe pa bomo objavili na naši spletni strani.