Vodstvo

Vodstvo SSK

Predsednik SSK:dr. Boris Pleskovič (Slovenija)
Generalna sekretarkaSonja Avguštin Čampa (Slovenija/Argentina)
Prvi podpredsednik:dr. Carlo Bresciani (Italija)
Podpredsednik za Evropo:prof. dr. Dušan Povh (Nemčija)
Podpredsednik za zamejstvo:Damijan Terpin (Italija)
Podpredsednik za čezmorske deželeTone Kajzer (Slovenija/ZDA)
Podpredsednica za finance:prof. dr. Marjeta Zorc (Slovenija)
Ostali člani Upravnega odbora:Andrew Bratina (Avstralija)
dr. Igor Cesarec (ZDA)
prof. dr. Zlatko Fras (Slovenija)
prim. Majda Kregelj Zbačnik (Slovenija)
doc. dr. Darijo Križ (Švedska)
Karlo Mucci (Italija)
Federico Potočnik (Slovenija/Argentina)
Štefan Bogdan Šalej (Brazilija)
prof. dr. Verica Trstenjak (Slovenija/Avstrija)
ddr. Marjan Wakounig (Avstrija)
Nadzorni odbor:dr. Andrej Fink (Slovenija/Argentina)
Jelena Malnar (Slovenija/Hrvaška)
Matjaž Ribaš (Slovenija)
Nadomestni člani NO:Branko Beltram (Avstrija)
Erazem Bohinc (Slovenija/Nemčija)
prof. dr. Anton Perdih (Slovenija)
Častno razsodišče:Martina Valentinčič (Italija)
mag. Klemen Žumer (Slovenija/Belgija)

Predsedniki konferenc SSK

ArgentinaJure Komar
Avstrijamag. Anton Levstek
ItalijaKarlo Bresciani
KanadaFrank Rihar
Koroškamag. Lojze Dolinar
Nemčijadr. Boštjan Dvořák
Nordijska konferencadoc. dr. Darijo Križ
SlovenijaTone Kajzer
ZDASilvester Lango

Vodstvo Slovenske konference SSK

PredsednikTone Kajzer
Podpredsednikimag. Andrej Bručan
Franci Feltrin
dr. Vinko Gorenak
Ostali člani Upravnega odboraprim. Majda Kregelj Zbačnik
Marjetka Dolinar
Vladimir Kolmanič
Ostali člani SvetaSonia Avguštin Čampa
mag. Elizabeta Baretič-Kolar
Gašper Dovžan
Barbara Medved Špiletič
Tanja Orel Šturm
Miro Petek
Andrej Rant
dr. Stanislav Raščan
Člani Nadzornega odboraJanez Lampert
Janez Stergar
Peter Urbanija
Člani Častnega razsodiščaDušan Čop
dr. Jožef Rant
Hugo Šekoranja
Nadomestna člana častnega razsodiščaJana Čop
Leposava Jovanič