Beseda o Kongresu

Svetovni slovenski kongres

Svetovni slovenski kongres (SSK) je društvo, ki je bilo ustanovljeno ob osamosvojitvi Slovenije konec junija 1991 in je odsev zgodovinskega trenutka, ki je povezal vse Slovence v času osamosvajanja Slovenije in njenega mednarodnega priznanja. Kongres se zavzema za vključevanje Slovencev v slovenski prostor; naj to pomeni preselitev, sodelovanje ali zgolj zanimanje za Slovenijo. SSK je aktivno sodeloval pri oblikovanju in sprejemanju zakona o Slovencih po svetu ter izboljšavi volilne zakonodaje namenjene našim rojakom.

Naloga društva je vzpostavitev plodnega odnosa med Slovenci in matično domovino, navezovanje stikov, novih vezi vzajemnosti in sodelovanja ter iskanja in vrednotenja skupnih interesov. Kongres želi doseči, da bi se ljudje slovenskega rodu in porekla po vsem svetu čutili kot enotna narodna skupnost.

Svetovni slovenski kongres ostaja zvest svojemu poslanstvu – povezati Slovence širom sveta. Vrata SSK bodo vedno na široko odprta vsem, ki jih zanima delo civilne družbe za boljšo prihodnost vseh Slovencev, za nadaljnji razvoj demokracije in etičnih vrednot v Sloveniji.

 • Za uresničitev našega poslanstva smo pripravili več kot 40 strokovnih konferenc slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije z različnih področji, katerih cilj je, da pripomorejo h kroženju znanja ter izmenjavi izkušenj. Zavzemamo se, da bi se naši strokovnjaki vrnili v Slovenijo in pripomogli k njenemu razvoju.
 • Organiziramo vrsto prireditev, namenjenih javni obravnavi aktualnih političnih in kulturnih dogodkov, ki zadevajo Slovence doma in po svetu. Pripravljamo predstavitve del in življenja naših rojakov v tujini ter tako krepimo zavest o slovenski skupnosti.
 • Posebno pozornost namenjamo mlajšim generacijam. Za mlade vsako leto pripravljamo tabor slovenskih otrok po svetu, kjer se mladi rojaki učijo slovenskega jezika in spoznavajo Slovenijo ter natečaj za izvirno izražanje mladih rojakov po svetu.

Posebno priznanje Kongresu so s sprejemom častnega pokroviteljstva nad konferencami izkazali: več predsednikov države RS, več predsednikov Vlade RS, dva predsednika SAZU in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Pomembne aktivnosti, ki smo jih izvedli:

 • 12 konferenc slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije
 • 1 konferenco slovenskih gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije
 • 11 konferenc slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije
 • 5 konferenc slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije
 • 5 konference slovenskih mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije
 • 3 konferenci slovenskih glasbenikov iz sveta in Slovenije
 • 3 konference slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije
 • po eno konferenco novinarjev, računovodij in davčnih revizorjev, slovenskega planinstva, turizma in gostinstva ter kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu
 • 14 strokovnih posvetov “Ko ni več meja” posvečenih problematiki ob vstopanju in po vstopu Slovenije v EU
 • tematske konference in predavanja v povezavi z aktualnimi dogodki
 • vsakoletne mladinske tabore za slovenske otroke po svetu (prvič v letu 1996) z dopoldanskim poukom slovenskega jezika
 • preko 40 razstav slovenskih umetnikov iz sveta
 • študijske poti k Slovencem v zamejstvu in po svetu
 • priprava zakonskega predloga za slovensko diasporo brez slovenskega državljanstva in sodelovanje pri oblikovanju zakonodaje za Slovence po svetu
 • natečaji za izvirno izražanje mladih slovenskih rojakov po svetu

Dejavnosti Svetovnega slovenskega kongresa finančno podpirajo Republika Slovenija, sponzorji in člani.