Strokovne konference

Konference slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije

Svetovni slovenski kongres je kmalu po svoji ustanovitvi načrtno začel iskati in zbirati podatke o naših razumnikih po svetu, ki smo jih nato povabili na strokovne konference v Slovenijo. Srečanja so priložnost za izmenjavo stikov, izkušenj in za strokovno sodelovanje. Marsikaterega gosta naših konferenc slovenske fakultete povabijo na predavanje, na strokovni obisk ali vodenje delavnic. Slovenski mediji pa preko pogovorov in intervjujev z njimi širši slovenski javnosti predstavijo naše uspešne rojake.

Na večkratno sporočilo zbranih na konferencah, da je potrebno rojake vključiti v znanstvene tokove v domovini, je Agencija za raziskovalno dejavnost RS prva konkretno upoštevala naš predlog, da k ovrednotenju raziskovalnih programov povabi tudi strokovnjake slovenskega rodu iz sveta.

Svetovni slovenski kongres ima status društva v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti, ki ga podeljuje Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Odločba temelji na pripravah in organizaciji strokovnih konferenc SSK preko katerih v Slovenijo s pomočjo slovenskih strokovnjakov iz tujine prinašamo v Slovenijo nove pristope in dobre prakse.