Koristne informacije

Koristne povezave

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu / Government Office for Slovenians Abroad
Erjavčeva cesta 15 1000 Ljubljana
tel: 01 230 80 00
urad.slovenci@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/vladne-sluzbe/urad-vlade-za-slovence-v-zamejstvu-in-po-svetu/


Ministrstvo za zunanje zadeve / Ministry of Foreign Affairs
Prešernova cesta 25 1000 Ljubljana
tel: 01 478 20 00
gp.mzz@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zunanje-zadeve/


Ministrstvo za javno upravo / Ministry of Public Administration
Tržaška cesta 21 1000 Ljubljana
tel: 01 478 83 30
gp.mju@gov.si
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/


Univerza v Ljubljani / University of Ljubljana
Kongresni trg 12
1000 Ljubljana
tel: 01 241 85 00
rektorat@uni-lj.si
https://www.uni-lj.si/


Univerza v Mariboru / University of Maribor
Slomškov trg 15
2000 Maribor
tel: 02 235 52 80
rektorat@um.si
https://www.um.si/Strani/default.aspx


Univerza na Primorskem / University of Primorska
Titov trg 4
6000 Koper
tel: 05 611 75 53
info@upr.si
https://www.upr.si/


Alma Mater Europaea – Evropski center Maribor / Alma Mater Europaea ECM
Slovenska 17 2000 Maribor
tel: 02 250 19 99
International calls: +386 59 333 077
Mobilna številka za informacije o študiju (bodoči študenti): +386 40 239 727
info@almamater.si
https://almamater.si/


Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS / Public Scholarship, Development, Disability and Maintenance Fund of the Republic of Slovenia
Dunajska 20
1000 Ljubljana
tel: 01 434 10 81
info@sklad-kadri.si
https://www.srips-rs.si/


Narodna in univerzitetna knjižnica NUK / National and University Library
Turjaška 1
1000 Ljubljana
tel: 01 200 12 09
info@nuk.uni-lj.si
https://www.nuk.uni-lj.si/


Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti / Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts
Novi trg 2
1000 Ljubljana
tel: 01 470 61 00
zrc@zrc-sazu.si
https://www.zrc-sazu.si/


Inštitut za narodnostna vprašanja / Institute for Ethnic Studies
Erjavčeva 26
1000 Ljubljana
tel: 01 200 18 72
inv@inv.si
http://www.inv.si/domov.aspx?lang=slo


Institut »Jožef Stefan« / J. Stefan Institute
Jamova cesta 39
1000 Ljubljana
tel: 01 477 39 00
info@ijs.si
https://ijs.si/ijsw/IJS


Inštitut ASEF / American Slovenian Education Foundation
Dunajska 156 / 354 Pine Street, 3rd Flr
1000 Ljubljana / San Francisco, CA 94104-3231
Slovenija / USA
info@asef.net
https://www.asef.net/


VTIS Društvo v tujini izobraženih Slovencev
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana
info@drustvovtis.si
https://www.drustvovtis.si/


Univerza v Ljubljani – Center za slovenščino kot drugi in tuji jezik / University of Ljubljana – Centre for Slovene as a Second and Foreign Language
Kongresni trg 12 1000 Ljubljana
tel: 01 241 86 47
centerslo@ff.uni-lj.si
https://centerslo.si/


Slovene Learning Online – Spletni tečaj slovenskega jezika
https://www.slonline.si/sl/


Zavod RS za šolstvo / National Education Institute Slovenia
Poljanska cesta 28
1000 Ljubljana
tel: 01 300 51 00
info@zrss.si
https://www.zrss.si/


Slovenska turistična organizacija / Slovenian tourist board
Dimičiva 13
1000 Ljubljana
tel: 01 589 85 50
info@slovenia.info
https://www.slovenia.info/


In your pocket – essential city guides – Explore Slovenia
https://www.inyourpocket.com/slovenia


Klic v sili / Emergency call
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=ks1.htm