Strokovne konference – kmetijstvo in gozdarstvo

Konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu

Do sedaj edina konferenca kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu je bila organizirana z namenom, da nudi pregled obstoječega stanja v slovenskem kmetijstvu in gozdarstvu: izboljšave na področju izrabe kmetijskih zemljišč, samopromocija eko in bio kmetijstva, samooskrba s prehrano, boljši izkoristek v lesnopredelovalni panogi in možnosti izboljšave kmetijske politike na vseh področjih.

Želeli smo predstaviti izzive Slovenije na področju kmetijstva in gozdarstva ter priložnosti kako izboljšati potencial Slovenije kot kmetijsko in gozdarsko bogate države.

Zadnje objave

Kmetijstvo in gozdarstvo

Konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu

Svetovni slovenski kongres je 21. in 22. oktobra 2015 v Ljubljani pripravil 31. srečanje slovenskih strokovnjakov doma in po svetu, nad katerim je ...