Aktualno

Konferenca slovenskega kmetijstva in gozdarstva doma in po svetu

Svetovni slovenski kongres je 21. in 22. oktobra 2015 v Ljubljani pripravil 31. srečanje slovenskih strokovnjakov doma in po svetu, nad katerim je častno pokroviteljstvo prevzel predsednik Vlade RS, dr. Miro Cerar. Tokratna tematika je bila osredotočena na področje kmetijstva in gozdarstva. Vsebino konference je Svetovni slovenski kongres pripravil v sodelovanju z Gozdarskim inštitutom Slovenije, Kmetijskim inštitutom Slovenije, Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije, Kmečko zvezo iz Italije in Kmetijsko gozdarsko zbornico Koroške iz Avstrije, finančno pa je izvedbo konference podprl Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Osrednje programske točke konference so bile:

  • stanje, prihodnost in izzivi slovenskega kmetijstva,
  • živilsko predelovalne industrije, gozdarstva in lesarstva;
  • izobraževalni sistem in prenos znanja v kmetijstvu in gozdarstvu doma in po svetu ter
  • predstavitev kmetijsko-gozdarskih projektov in primerov dobrih praks doma in po svetu.

Konference se je udeležilo preko 130 obiskovalcev, pripravili smo tudi zbornik s povzetki predavanj vseh sodelujočih, ki je zainteresiranim na voljo v Upravni pisarni Svetovnega slovenskega kongresa v Ljubljani.

Soorganizatorji

Gozdarski inštitut Slovenije | Kmetijski inštitut Slovenije
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije | Kmečka zveza iz Italije | Kmetijsko gozdarska zbornica Koroške iz Avstrije. 
 

Konferenco so omogočili