Aktualno

10. strokovni posvet "Ko ni več meja"

V sredo, 30. novembra 2011, je v dvorani SSK potekal 10. strokovno-znanstveni simpozij. Tokratno srečanje se je osredotočilo na osvetlitev slovenske zgodovine od zgodnjega srednjega veka do pomladi narodov.

V razpravi so sodelovali: prof. ddr. Igor Grdina, prof. ddr. Janez Höfler, prof. dr. Marko Snoj, prof. dr. Alenka Šivic Dular, prof. Jakob Müller in mag. Silvo Torkar. Svoj referat je prispeval tudi dr. Stane Granda, ki pa se zaradi drugih obveznosti ni uspel udeležiti samega simpozija. Z uglednimi strokovnjaki smo osvetliti številna vprašanja, ki zadevajo tako zgodovinsko, kot tudi jezikovno kontinuiteto zgodnjesrednjeveških Slovencev.

Dogodka se je udeležilo približno 50 ljudi.