Aktualno

13. Zbor Slovenske konference SSK (2018)

Slovenska konferenca SSK je v sredo, 24. oktobra 2018, na 13. rednem Zboru dobila novo vodstvo za mandatno obdobje 2018 – 2021. Zbora se je udeležilo 58 (od 175) članov z volilno pravico. Zbor je na predlog Komisije za popravke Statuta sprejel minimalne potrebne spremembe Statuta. Dosedanji predsednik Slovenske konference SSK, dr. Edvard Kobal, je v svojem poročilu predstavil opravljeno delo ter pri tem opozoril tudi na prostorsko problematiko s katero se sooča Slovenska konferenca in SSK kot celota, in kjer še niso dokončno dorečeni pogoji in urejene rešitve za eventualno selitev v naslednjem koledarskem letu.

Na Zboru je potekala vsebinska razprava, ki se je dotaknila dobro opravljenega dela, in ki je opozorila tudi na izzive pred katerimi se nahajamo na nacionalni ravni in znotraj družine Evropskih narodov. Pri tem je bila izpostavljena tudi potreba po krepitvi sodelovanja in negovanja slovenske kulture in narodnega izročila tako znotraj matične slovenske skupnosti in med Slovenci v zamejstvu in po celem svetu. Po predlaganih in predstavljenih kandidaturah so bili na Zboru izvoljeni naslednji člani/članice vodstva SK SSK:

Predsednik:

 1. Tone Kajzer

Podpredsedniki:

 1. mag. Andrej Bručan
 2. Franci Feltrin
 3. dr. Vinko Gorenak

Ostali člani Sveta:              

 1. Sonja Avguštin Čampa
 2. mag. Elizabeta Baretič Kolar
 3. Marjetka Dolinar
 4. Gašper Dovžan
 5. Vladimir Kolmanič
 6. prim. Majda Kregelj Zbačnik
 7. Barbara Medved Špiletič
 8. Tanja Orel Šturm
 9. Miro Petek
 10. Andrej Rant
 11. dr. Stanislav Raščan

Nadzorni odbor:             

 1. mag. Stane Okoliš
 2. Janez Stergar
 3. Peter Urbanija

Častno razsodišče:        

 1. Dušan Čop
 2. dr. Jožef Rant
 3. Hugo Šekoranja

Nadomestna člana Častnega razsodišča:

 1. Jana Čop
 2. Leposava Jovanič

Novi predsednik SK SSK, gospod Tone Kajzer, se je v svojem zaključnem nagovoru zahvalil dosedanjemu vodstvu za opravljeno delo ter za zaupanje, ki ga je dobil ob izvolitvi. Ob tem se je zavzel za še tesnejše sodelovanje znotraj Slovenije pri krepitvi slovenske kulture in demokratičnih vrednot ter narodne samozavesti in medsebojnega zaupanja. Posebej je izpostavil, da se bo zavzemal za okrepljeno povezanost z rojaki v zamejstvu in po celem svetu, kjer je dejal, da se bo posebno pozornost usmeril na vključevanje mlade generacije v delo in aktivnosti SSK. Pri tem je izrazil pričakovanje, da se bodo v krog sodelovanja za krepitev slovenstva še tesneje povezali rojaki, ki živijo v državah Evrope. V tem kontekstu je posebej pohvalil aktivnosti za ohranjanje slovenskega jezika in kulture s strani slovenske skupnosti v Nordijskih državah in na območju Skandinavije, kjer se povečuje slovenska skupnost, in kjer je kot veleposlanik zadnjih pet let med drugim tudi aktivno deloval za krepitev sodelovanja med Slovenijo in tam živečimi rojaki za kar je prejel tudi posebno priznanje Slovenske Zveze ja Švedskem.

Ob koncu se je vsem prisotnim zahvalil za izkazano zaupanje in izrazil željo, da se skozi sodelovanje in konstruktivno delo nadaljuje rast Slovenske konference SSK in naše skupno tvorno delovanje v korist slovenskih rojakov tudi s ciljem, da se še nadgradil pozitivna prepoznavnost Slovenije v svetu. V kratkem bo novo vodstvo pripravilo tiskovno konferenco na kateri boste lahko več izvedeli o prioritetah dela v prihodnje in o načrtovanih projektih Slovenske konference v mandatnem obdobju 2018 – 2021.