Aktualno

Kongres na klepetu - šestič: Andrea Kovač in Jože Hirnök

Klepetali smo z gostoma z Madžarske, dolgoletnim predsednikom Zveze Slovencev na Madžarskem, gospodom Jožetom Hirnökom in gospo Andreo Kovač, sedanjo predsednico zveze. Zveza Slovencev na Madžarskem je bila formalno ustanovljena konec oktobra 1990, torej v času, ko so se že začele kazati razpoke v jugoslovanski federaciji. Jože Hirnök je leta 2006 prejel red za zasluge, za zasluge pri ohranjanju slovenske manjšine in pomemben prispevek k razvoju slovenske kulture v Porabju na Madžarskem, leta 2010 pa je red za zasluge bil podeljen tudi Zvezi Slovencev na Madžarskem za sistematično skrb pri ohranjanju narodne identitete porabskih Slovencev.

Jože Hirnök je bil prvi predsednik Zveze in je v času osamosvajanja skrbno sledil dogodkom v Sloveniji. V letu 1991 je na predsednika madžarskega parlamenta in predsednika madžarske vlade naslovil apel za priznanje samostojne Slovenije. Madžarska je Slovenijo priznala 15. januarja 1992 skupaj z Evropsko zvezo in enajstimi drugimi državami. Odnosi med Slovenijo in Madžarsko so se nato počasi izboljševali in tako je tudi slovenska skupnost v Porabju začela pridobivati več podpore s strani Madžarske, rasla pa je tudi podpora, ki ji jo nudila Slovenija. Leta 1991 je začela Zveza izdajati časopis Porabje, leta 2002 pa je zaživel tudi slovenski radio Monošter.

O skrbno varovani coni Porabje, o prvem mejnem prehodu v Porabju, o Zvezi Slovencev na Madžarskem in o etabliranju slovenske manjšine na Madžarskem – v intervjuju z Jožetom Hirnökom in  Andreo Kovač.