Aktualno

Izjava za javnost: Za mir v Ukrajini

Svetovni slovenski kongres obsoja agresijo v Ukrajini in vse poskuse enostranskega spreminjanja mednarodno priznanih državnih meja. Pozivamo k prenehanju vojaških spopadov v Ukrajini.

Ob tem podpiramo članstvo Ukrajine v Evropski uniji, kar bo doprineslo k stabilizaciji in varnosti na tem področju, predvsem pa vsa mednarodna prizadevanja za čim hitrejšo diplomatsko rešitev nastale krize.

Svetovni slovenski kongres