Aktualno

20. maj: svetovni dan čebel

Republika Slovenija, na pobudo Čebelarske zveze Slovenije, Organizaciji združenih narodov predlagala, da se 20. maj razglasi za svetovni dan čebel. Po treh letih mednarodnih prizadevanj je bil 20. decembra 2017 slovenski predlog soglasno potrjen, 20. maj pa s tem razglašen za svetovni dan čebel.

  • Slovenija je čebelarska država, ki skrbi za okolje in za prihodnost planeta.
  • Je v svetovnem vrhu po številu čebelarjev na prebivalca – vsak 200. prebivalec je čebelar.
  • Bila je prva država članica EU, ki je čebele zakonsko zaščitila.
  • Že leta 2011 je med prvimi državami članicami EU na svojem ozemlju prepovedala uporabo nekaterih čebelam najbolj škodljivih pesticidov.
  • Slovenski čebelarji so znani po strokovnosti, naprednih čebelarskih tehnologijah in posebnostih, kot so pobarvane panjske končnice, čebelnjaki in tradicionalni panji.
  • Leta 2018 je bila ustanovljena Slovenska čebelarska akademija, ki v okviru razvojnega sodelovanja razširja znanje o čebelarstvu v mednarodnem prostoru, še posebej v državah v razvoju.
  • Čebela, predvsem avtohtona kranjska sivka (Apis mellifera carnica), ki je druga najbolj razširjena podvrsta na svetu, je del slovenske narodne identitete.