Aktualno

3. Strokovno srečanje slovenskih zdravnikov iz sveta in domovine

Svetovni slovenski kongres (SSK) je v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije in Slovenskim zdravniškim društvom ter ob pomoči Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstva za zdravje in Ministrstva za šolstvo, znanost in šport letos pripravil že tretje srečanje slovenskih zdravnikov iz sveta in domovine, ki je od 10. do 12. oktobra 2002 potekalo v Radencih. Organizacijo srečanja so dejavno podprli tudi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, Krka,d.d., Lek, d.d., Splošna bolnišnica Maribor, Zavarovalnica Triglav, d.d., Območna enota Murska Sobota, Zdravilišče Radenci in občina Beltinci.

Srečanje se je začelo s pozdravnimi nagovori gostov. Pozdravno pismo predsednika SSK, dr. Borisa Pleskoviča, ki se srečanja žal ni mogel udeležiti, je prebrala dr. Marija Bernik in v njegovem ter v svojem imenu zaželela udeležencem uspešno delo.

Skupina slovenskih zdravnikov iz Argentine

Zbrane so nagovorili še spec. akad. st. Andrej Bručan, predsednik iniciativnega odbora srečanj, prof. dr. Boštjan Žekš, predsednik SAZU, Dorjan Marušič, dr. med., državni sekretar Ministrstva za zdravje, dr. Iztok Simoniti, predsednik Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu, asist. mag. Marko Bitenc, predsednik Zdravniške zbornice Slovenije in predstavnik Slovenskega zdravniškega društva prof. dr. David B. Vodušek.

Sledili so tematski sklopi predavanj:

  • Izobraževanje v medicini – nova obzorja
  • Kardiovaskularne bolezni
  • Predstavitev tem s področja organiziranosti zdravstvenega sistema doma in v tujini
  • Predstavitev raziskovalnega dela slovenskih zdravnikov doma in po svetu

Srečanja so namenjena strokovni izmenjavi a ostaja njihovo osnovno poslanstvo: druženje in spoznavanje slovenskih zdravstvenih strokovnjakov s sveta in domovine. Saj kot je zapisal v svojem pozdravnem pismu dr. Boris Pleskovič, predsednik SSK: “Poleg dobre strokovne izobrazbe je za napredek znanosti izredno pomembna izmenjava idej in izkušenj, medsebojno strokovno sodelovanje in obisk ter izmenjava strokovnjakov specializiranih institucij”.