Aktualno

I. Konferenca mladih raziskovalcev in študentov iz sveta in Slovenije

Z organizacijo I. Konference slovenskih mladih raziskovalcev, podiplomskih in dodiplomskih študentov iz sveta in Slovenije smo nadgradili dosedanja strokovna srečanja. Konferenca je potekala 19. in 20. julija 2012 v prostorih Instituta Jožef Štefan  v Ljubljani.

Konference se je udeležilo preko 250 mladih strokovnjakov iz Slovenije, Avstrije, ZDA, Nemčije, Italije, Škotske, Velike Britanije, Kanade in Nizozemske. Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik Republike Slovenije, dr. Danilo Türk.

Konferenco smo pripravili v sodelovanju z Inštitutom »Jožef Štefan« in  s finančno pomočjo Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Študentske organizacije Univerze v Mariboru, Študentske organizacije Univerze v Ljubljani, Univerze v Ljubljani, Društva mladih raziskovalcev Slovenije ter sponzorjev: MIK Celje d.o.o. in  Riko hiše d.o.o.

Predavateljem in udeležencem smo s srečanjem omogočili, da so se spoznali, sodelovali v diskusijah ter izmenjali izkušnje in znanja. Povezav in koristnih razprav je v akademskem prostoru v Sloveniji vse premalo. Še posebno pogrešamo vključevanje odličnih potencialov, ki jih nosijo Slovenci na tujem.

Soorganizatorji

Institut “Jožef Stefan” | Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu

Agencija za raziskovalno dejavnost RS | Študentska organizacija Univerze v Mariboru

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani | Društvo mladih raziskovalcev Slovenije

Konferenco so omogočili