Aktualno

I. Konferenca slovenskega turizma in gostinstva doma in po svetu

Prve konference slovenskega turizma in gostinstva doma in po svetu se je v četrtek, 2. oktobra 2014, v Postojni udeležilo preko 130 obiskovalcev. Strokovnjaki iz sveta in domovine so srečanje obogatili s svojimi neposrednimi izkušnjami, konstruktivnimi kritikami in predlogi za izboljšanje te gospodarske panoge, ki lahko pripomore k hitrejšemu razvoju Slovenije in višjemu življenjskemu standardu njenih prebivalcev. Srečanje je potekalo v Jamskem dvorcu Postojnske jame, častno pokroviteljstvo pa je prevzel predsednik Vlade RS, Miro Cerar.

Po uvodnih pozdravih gostitelja in gostov je s svojim uvodnim predavanjem poslušalce navdušil predsednik uprave družbe Postojnska jama, Marjan Batagelj, ki je opozoril na številne težave v slovenskem turizmu.  Nastavil je ogledalo slovenskemu turizmu, s konstruktivnimi kritikami in predlogi pa ponudil veliko izhodišč ostalim razpravljavcem.

Preostali del srečanja je bil razdeljen na tri tematske sklope, znotraj katerih so predavatelji iz sveta in domovine podali svoje videnje o trenutnem stanju v slovenskem turizmu, vlogi managementa, predstavili dobre prakse v turizmu in gostinstvu ter na koncu spregovorili o vizijah za slovenski turizem.

Konferenca pa je doživela veliko odmevnost v medijskih in strokovnih krogih. Sklepna misel prisotnih je bila, da je tovrstna izmenjava izkušenj med upravljavci in strokovnimi delavci na področju turizma in gostinstva potrebna in dobrodošla. Vsem, ki vas tematika srečanja zanima je na voljo zbornik s prispevki vseh sodelujočih.

Soorganizatorji

Postojnska jama, d.d. | Direktorat za turizem in internacionalizacijo | FIJET Slovenija

HIT Alpinea, d.d. | Istrabenz Turizem, d.d. | Kempinski Palace Portorož

Konferenco so omogočili