Aktualno

I. Konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije

Konferenca je pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS, dr. Janeza Drnovška, potekala 9. in 10. septembra 2004 v hotelu Kokra na Brdu pri Kranju. Predavatelji in organizatorji konference so bili povabljeni tudi na poseben sprejem pri predsedniku RS, ki je potekal v protokolarnem gradu Brdo.

Srečanja so se udeležili arhitekti in gradbeniki slovenskega rodu iz Italije, Avstrije, Danske, Finske, Kanade, Nizozemske, ZDA in iz Slovenije.

Na konferenco se je prijavilo preko 190 udeležencev, na dogodku pa smo jih registrirali več kot 160. Z dobrim programom smo uspeli pritegniti presenetljivo veliko število mladih.

Ob pripravi konference smo vzpostavili številne nove stike s slovenskimi strokovnjaki po svetu. Žal se vsi tokratne konference niso uspeli udeležiti, lahko pa pričakujemo njihovo aktivno sodelovanje na naslednjih srečanjih.

Po mnenju številnih udeležencev je bila konferenca v več pogledih zelo uspešna, zato smo se odločili, da čez dve leti organiziramo podobno srečanje.