Aktualno

I. Konferenca slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije

Dvodnevna konferenca, ki smo jo pripravili v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani in Zvezo društev pravnikov Slovenije, je potekala 27. in 28. maja 2010. Srečanja so se udeležili vrhunski pravni strokovnjaki, ki delujejo na najpomembnejših evropskih institucijah, študirajo na prestižnih svetovnih univerzah in imajo ugled v strokovni javnosti tako doma kot na tujem. Konferenca je bila dobro obiskana in predstavljena v domačih medijih. Častno pokroviteljstvo je prevzel predsednik RS dr. Danilo Türk.

Po uvodnih pozdravih gostitelja in gostov, kjer so govorniki pozdravili iniciativo SSK za organizacijo konference, ki izhaja iz potrebe po izmenjavi tovrstnih mnenj med pravniki, ki živijo in delajo v Sloveniji in tujini, smo prisluhnili različnim pravnim temam in sicer:

  • Pravni položaj Slovencev v tujini,
  • Mednarodni mehanizmi sodnega varstva,
  • Utrinki iz pravne prakse,
  • Pravo med univerzalnim in partikularnim ter med naravnim in pozitivnim,
  • Evropsko pravo: Evropski mehanizmi sodnega varstva,
  • Evropsko pravo: Pravo EU in slovenski pravni sistem in
  • Nove tehnologije, nova svetovna stvarnost in pravna ureditev.

Radi bi se zahvalili vsem, ki so kakorkoli pripomogli k izvedbi konference in njenemu uspehu. Predvsem Pravni Fakulteti v Ljubljani za gostoljubje in pomoč pri organizaciji in finančnim podpornikom: Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu, Gospodarski zborniki Slovenije in GV Založbi.

Uspeh konference daje Svetovnemu slovenskemu kongresu novih moči in spodbudo za kvalitetno delo še naprej.

Soorganizatorji

Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenco so omogočili