Aktualno

I. Konferenca slovenskih računovodij, revizorjev in davčnih svetovalcev

Svetovni slovenski kongres je v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto Ljubljana, Slovenskim inštitutom za revizijo in Zbornico davčnih svetovalcev Slovenije pripravil zanimivo konferenco slovenskih računovodij, revizorjev in davčnih svetovalcev. V obeh dneh srečanja se je zvrstilo veliko predavateljev, prisluhnilo pa jim je preko 130 slušateljev.

Strokovni del srečanja smo prvega dne pričeli z uvodnim predavanjem dr. Nane Šumrade Slavnič, vodjo pravne službe Ekipa 2 in vodjo Snežne kepe 2.0, ki je predstavila bodoče perspektive obdavčitve, ki se kažejo skozi zakonodajo EU na tem področju.

Sledili so trije zaporedni tematski moduli: računovodski, revizijski in davčni modul. Prvi je bil na vrsti računovodski z naslovom “Oblikovanje računovodskih informacij za potrebe odločanja v podjetjih”. Sledil mu je revizijski modul, kot zadnji pa je bil na sporedu davčni modul o davčnem sistemu v Sloveniji.

Začetek konference

Na osnovi zaključkov konference bo Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije v sodelovanju s Svetovnim slovenskim kongresom pripravila predloge za izboljšanje in jih poslala na Ministrstvo za finance in Vlado Republike Slovenije.

Soorganizatorji

Ekonomska fakulteta Ljubljana | Slovenski inštitut za revizijo | Zbornica davčnih svetovalcev Slovenije

Konferenco so omogočili