Aktualno

II. Konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije

II. vseslovenska konferenca arhitektov in gradbenikov je potekala 19. in 20. oktobra 2006. Pripravili smo jo v Mariboru v sodelovanju s tamkajšnjo Univerzo in ob podpori Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Veliko zanimanja je pritegnilo osrednje predavanje akad. prof. dr. Borisa Podrecce. Njegove misli bi lahko strnili v sklop vprašanj: Ali bosta arhitekt in njegova drža v času turbokapitalne družbe obstala? Ali bodo arhitekti le akterji brez oblikovnih meja, ujeti v svet dobička in zvezdniškega – stvar sistema? V odgovor nam Podrecca ponudi nasvet za dobro šolo: naj ta ne išče pedagoškega smisel sama zase, ampak smisel za celotno družbo. Postane naj podjetje, ki je kritično do duha časa in načrtne usmerjenosti. Le arhitektura, ki temelji na geometriji in na preroštvu, najde pot k popolni konstrukciji.

Zaključke konference lahko na kratko strnemo v dvoje. Prvo je podpora odprtju nove študijske smeri za arhitekturo v Mariboru. Drugo pa je predlog za enoten napor pri izgradnji Slomškovega svetišča, ki bi odražalo dosežke arhitekture in umetnosti Slovencev doma in po svetu.