Aktualno

Zapustil nas je Cvetko (Florian) Falež

Iz Avstralije smo prejeli žalostno novico, da nas je v 89. letu starosti zapustil Cvetko (Florian) Falež. Več let je bil tudi predsednik in dolgoletni član Upravnega odbora Avstralske konference SSK.

Cvetko Falež je s svojim več desetletij aktivnim delom za slovensko skupnost v Canberri močno pripomogel k povezovanju slovenskih rojakov v Avstraliji ter k ohranjanju slovenskega jezika in slovenske identitete v Avstraliji, še posebej pa Canberri.

Pred dograditvijo slovenskega doma v Canberri je prirejal miklavževanja za otroke in materinske dneve, za kar jim je poiskal deklamacije in čtiva ter jih pripravil za nastope.

Falež ima največ zaslug pri pridobitvi zemljišča na katerem stojijo društveni prostori, prav tako pa je bil kot takratni predsednik gradbenega odbora odgovoren in tudi zaslužen za gradnjo prostorov. Kot uspešen gradbenik in podjetnik je omogočil, da se je izgradnja doma in prostorov uresničila v sorazmerno kratkem času kljub majhnosti slovenske skupnosti v Canberri.

Za uspeh društva ni bilo potrebno le ogromno osebno delo na gradbišču, kjer je bilo vse delo prostovoljno, temveč nešteto osebnih obiskov po domovih, kjer je gospod Falež navduševal rojake in jih vabil k delu. Nešteto ur prostovoljnega dela in ogromno truda je vložil v priprave za zabavne prireditve, pospravljanje in čiščenje prostorov. Ob vseh ostalih aktivnostih je poučeval tudi slovenščino. Organiziral je številne turneje slovenskih glasbenih skupin v Avstraliji – od Slakov, Savskega vala, Minoresov, Big Bena, Gallusa, Okteta Suha, Tržaškega okteta… Pravzaprav skoraj ni bilo turneje, pri kateri ne bi bil glavni organizator in gostitelj. Več skupin je tudi osebno vozil po Avstraliji, predvsem pa jim je pomagal pri organizaciji nastopov in potovanj. Njegovi gostje so bile pomembne slovenske politične osebnosti: gospod Pučnik, dr. Dular, gospod Peterle, gospod Janša ter tudi predstavniki slovenske cerkve. Manj znano pa je, da so bili njegovi gostje tudi slovenski dijaki, kulturniki, slovenski duhovniki in drugi posamezniki, ki so se mimogrede ustavili v Canberri.

Cvetko Falež je bil že od samega začetka aktiven tudi pri pripravah slovenskih radijskih oddaj. Od leta 1974 do leta 1994 je pripravljal polurne oddaje pri 2XX, sedaj pa sodeloval pri CMS, ki oddaja tri ure tedensko. Pri radijskem delu je v priprave in izvedbo prostovoljnih radijskih oddaj, v katerih je sodeloval kot pripravljalec, urednik, tehnik in govornik, vložil številne ure svojega časa. V državi NSW je bil leta 1980 za dve leti izvoljen za predsednika Slovenian Education Fundation.

Cvetko je vedno deloval v korist Slovenske skupnosti, veliko zahvalo pa mu dolgujemo tudi za njegovo neumorno posredovanje pri avstralski vladi, ki je zato hitreje priznala novo in samostojno Republiko Slovenijo. V letu 1989 je v Canberri skupaj s prijatelji ustanovil Društvo za varstvo človekovih pravic, katerega predsednik je postal ob ustanovitvi. Društvo je nudilo pomoč Četverici v Ljubljani in jim izbojevalo pomoč 10,000 dolarjev pri Slovenskem društvu Canberra, kjer so člani organizacije imeli velik vpliv. Avstralskemu parlamentu so predložili skoraj 2.000 zbranih podpisov v obrambo Četverice. Pred Avstralskim parlamentom so organizirali shod, kjer se jih je skupaj s Hrvati zbralo kakih 2.000. Člani Odbora so na pogovoru z uradniki avstralskega zunanjega ministrstva govorili o situaciji v Sloveniji ter jim pomagali razumeti dejanske okoliščine in politično situacijo v Sloveniji. Društvo za varstvo človekovih pravic se je nato preimenovalo v Narodni svet ACT pod vodstvom Cvetka Faleža. Člani Slovenskih narodnih svetov in Avstralske slovenske konference so s svojim vplivom pri predstavnikih avstralske vlade dosegli, da je Avstralska vlada prva od čezmorskih držav priznala samostojno Slovenijo

Dragi Cvetko, Svetovni slovenki kongres se ti zahvaljuje za tvoj trud, ki si ga vložil v priznanje Slovenije, izgradnjo ter ohranjanje slovenske skupnosti v Avstraliji!

Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa