Aktualno

IV. Konferenca slovenskih arhitektov in gradbenikov iz sveta in Slovenije

V sklopu strokovnih srečanj, ki jih pripravljamo, je 20. in 21. oktobra 2010 potekala IV. Konferenca slovenskih arhitektov iz sveta in Slovenije.

Častno pokroviteljstvo nad dogodkom je prevzel predsednik Vlade RS, gospod Borut Pahor.

Naši ugledni strokovnjaki z velikim zanimanjem sodelujejo na teh srečanjih. Na njih produktivno izmenjujejo svoje izkušnje med seboj in s kolegi iz sveta. Nov zagon pa nam dajejo izkušnje in odkritja vedno novih, izjemnih in uglednih strokovnjakov delujočih po svetu.

Ob zaključku konference so se navzoči strinjali, da je potreben bolj učinkoviti nadzor pri prostorskem načrtovanju. Hude pomanjkljivosti so se namreč pokazale pri zadnjih poplavah. Izpostavili so tudi kako je pomembno, da se strokovnjaki, ki študirajo v tujini, vrnejo v Slovenijo in da se omogoči potrebni pretok znanja za razvoj arhitekturne in gradbene stroke.

Konference, ki je potekala v Eko Park Hotelu v Bohinju, se je udeležilo preko 120 udeležencev iz Slovenije, Italije, Avstrije, Španije in Avstralije.

Soorganizatorji

Fakulteta za arhitekturo in gradbeništvo LJ | Fakulteta za gradbeništvo MB

Zbornica za arhitekturo | Zbornica za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala

Konferenco so omogočili