Aktualno

IX. Zbor Svetovnega slovenskega kongresa

Zbor Svetovnega slovenskega kongresa se je zbral na svojem devetem zasedanju v sredo, 1. julija 2015 in je izvolil novo vodstvo SSK. Predsednik SSK je ponovno postal prof. dr. Boris Pleskovič (Slovenija), prvi podpredsednik je postal prof. dr. Dušan Povh (Nemčija), podpredsednik za Evropo mag. Klemen Žumer (Slovenija), podpredsednik zadolžen za zamejstvo Damijan Terpin (Italija), podpredsednik za čezmorske dežele dr. Andrej Fink (Argentina), podpredsednik za finance pa g. Karlo Bresciani (Italija).

Za člane Upravnega odbora so bili izvoljeni Sonja Avguštin Čampa (Slovenija), Branko Beltram (Avstrija), mag. Igor Cesarec (ZDA), dr. Klemen Jaklič (ZDA), Gregor Jesenko (Avstrija), Majda Kregelj Zbačnik, dr.med. (Slovenija), Jelena Malnar (Hrvaška/Slovenija), in Martin Pogačnik (Avstrija).

Nadzorni odbor Svetovnega slovenskega kongresa za nov mandat sestavljajo Darja Čopi, mag. Stane Okoliš in Hugo Šekoranja (Slovenija), za nadomestna člana Nadzornega odbora sta bila izvoljena prof. dr. Peter Šuhel in prof. Anton Perdih (Slovenija), za člane Častnega razsodišča pa so bili izvoljeni Jana Čop (Slovenija), Vida Pfeifer (Slovenija/Nemčija) in Marjan Terpin (Italija).

Na Zboru SSK je bilo predstavljeno uspešno in razvejano triletno delo Svetovnega slovenskega kongresa in ostalih konferenc po svetu, pri katerem je bila izpostavljena organizacija strokovnih konferenc slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije in programov za mlade.

Novoizvoljeno vodstvo bo oblikovalo program dela za naslednje mandatno obdobje 2015-2018, pri katerem se bo še naprej zavzemalo za povezovanje slovenskih rojakov po svetu in s projekti pripomoglo h kroženju znanja in izmenjavi izkušenj ter povratku naših strokovnjakov v korist Slovenije.

Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa