Aktualno

Izjava za javnost: O Muzeju slovenske osamosvojitve

Svetovni slovenski kongres je bil ustanovljen v času osamosvajanja Republike Slovenije ter se ima za enega neposrednih dedičev slovenske pomladi in ohranjevalcev vrednot slovenske osamosvojitve. Ob osupljivih poročilih, da Ministrstvo za kulturo pripravlja zadušitev Muzeja slovenske osamosvojitve kot samostojne ustanove, tj. njegovo pripojitev Muzeju novejše zgodovine Slovenije, so se zato udeleženci letnega srečanja Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa 15. 12. 2022 odločili za odločno javno ugovarjanje tej nameri.

Ustanovitev Muzeja slovenske osamosvojitve je bila častno, domoljubno in državotvorno dejanje ob 30. obletnici razglasitve samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije kot vrhunca prelomnega obdobja slovenske zgodovine. Osamosvojitev Slovenije po našem mnenju ni samo »pač eden izmed dogodkov novejše zgodovine Slovenije«, temveč najpomembnejši in najsvetlejši trenutek te zgodovine, saj  smo Slovenci z izkazanim preseganjem podedovane ideološke razcepljenosti pri plebiscitni odločitvi za neodvisnost, pri njeni razglasitvi in pri uspešni vojaški obrambi izpričali enotno voljo in zrelost za demokratično odločanje o svoji prihodnosti med drugimi narodi.

Številni slovenski državljani so pri tem dogajanju tvegali svoje življenje, tisoči in tisoči slovenskih zamejcev in izseljencev so iz svojih držav politično, organizacijsko, finančno idr. podpirali  prizadevanje za mednarodno priznanje Republike Slovenije. Spominjanje na osamosvojitev in njene vrednote zato ni ideološki projekt, temveč nepogrešljiva sestavina sodobne slovenske identitete, ki jo je treba prenašati na mlajše rodove, Muzej slovenske osamosvojitve pa mora biti – poleg ustrezneje poudarjene osamosvojitvene tematike v šolskih programih in učbenikih –  njen izpostavljeni ohranjevalec in utrjevalec. Po programu naj na enem mestu zbira, ohranja, proučuje in celovito obravnava zadevno premično dediščino, ki je po 30 letih še nepopolno evidentirana in raztresena po raznih ustanovah, ter se razvije v strokovno in kulturno žarišče predstavljanja, raziskovanja in uzaveščanja osamosvojitve kot našega zgodovinskega dosežka.

Pripravljanje zadušitve Muzeja slovenske osamosvojitve razumemo kot poskus zadušitve in izničenja vrednot slovenske osamosvojitve. Temu zavržnemu  namenu odločno nasprotujemo, Ministrstvo za kulturo, Vlado Republike Slovenije in predsednico Republike Slovenije pa pozivamo k premisleku o njegovi popolni opustitvi.

Vodstvo Slovenske konference SSK