Aktualno

Kulturno društvo člen 7 vabi na predstavitev "Gormerkanske knige"

Kulturno društvo člen 7 za avstrijsko Štajersko vabi na predstavitev »Gormerkanske knige«. Dogodek bo potekal v sredo, 10. maja 2023, ob 17.30 uri v Slovenskem etnološkem muzeju v Ljubljani.

Gormerkanska kniga je izjemno odkritje za slovensko-avstrijsko regionalno zgodovino. V to tabelarno zasnovano gospodarsko knjigo kmečkih veleposestnikov, družine Hois iz Potrne pri Radgoni, so več kot štirideset let zapisovali vse podatke o dninarjih, deklah in hlapcih, poljedelskih opravilih, obsegu letine, prodaji dobrin, vinogradništvu in čebelarstvu – in to v slovenskem jeziku. Knjiga zato nudi odličen vpogled v tedanje kmečko življenje in delovna opravila in ne nazadnje priča o močni prisotnosti slovenskega jezika severno od šele pozneje zarisane »jezikovne meje«.

Zgodovinar Hermann Kurahs iz Radgone/Bad Radkersburga, jezikoslovka Nina Zver z Univerze v Mariboru in etnologinja Jelka Pšajd iz Pomurskega muzeja v Murski Soboti bodo poslovno knjigo družine Hois osvetlili z različnih zornih kotov.

Knjigo bodo predstavili tudi v torek, 23. maja 2023, ob 17. uri v Avstrijski čitalnici Univerzitetne knjižnice Maribor (Gospejna ulica 10, 2000 Maribor) in v petek, 26. maja 2023, ob 18. uri v Pomurskem muzeju Murska Sobota (Trubarjev drevored 4, 9000 Murska Sobota).

Prisrčno vabljeni!

*

*