Aktualno

Ob visokem jubileju velikega Slovenca

Spoštovani dr. Marko Kremžar,

v imenu Svetovnega slovenskega kongresa Vam iskreno čestitamo ob visokem življenjskem jubileju – 90. rojstnem dnevu. Ob tej priložnosti naj se Vam tudi zahvalimo za ves trud in delo s katerim ste močno pripomogli k slovenski pisateljski dediščini v Argentini. Prav Vaša dela o vprašanjih novejše slovenske zgodovine, državljanske vojne in njenih posledic pomembno osvetljujejo preteklo in polpreteklo slovensko zgodovino ter kažejo tudi drugo plat medalje, ki je nujna za razumevanje tudi sedanjega položaja slovenske skupnosti – tako tiste po svetu, kot tudi tiste znotraj meja Slovenije.

Iskrena zahvala za Vaš prispevek, nasvete in pomoč na področju ekonomije in gospodarstva pri prvi Vladi samostojne Slovenije – prav v času, ko je Slovenija takšno pomoč najbolj potrebovala!

Ob Vašem osebnem prazniku Vam želim obilo zdravja in družinskega zadovoljstva!

S spoštovanjem in lepimi pozdravi,

dr. Boris Pleskovič, predsednik
Svetovni slovenski kongres

Marko Kremžar