Aktualno

Obiskali smo Mlade Celovčane [video]

S projektom »Otroci na drugi strani meje – slovenski rojaki v sosednjih državah« želimo  začeti korenito in načrtno spremembo na področju razgledanosti in poznavanja naših rojakov, ki živijo v sosednjih državah. V šolskih programih in učbenikih je malo podatkov o slovenskih manjšinah, zato se s projektom predstavljamo po slovenskih osnovnih šolah in vrtcih, želimo pa ga predstaviti tudi dijakom. Imamo znanje, stike in potrebne izkušnje, ki lahko izboljšajo spoznavanje in razumevanje slovenskega zamejstva med mladimi. Verjamemo, da jim bo to poznavanje dajalo splošno razgledanost, povečalo njihovo stopnjo strpnosti in okrepilo njihovo narodno samozavest.

Prvič smo projekt izvedli v letu 2019, kjer smo otrokom prve triade Osnovne šole Cvetka Golarja iz Škofje Loke, s pomočjo otroške lutkovne skupine iz Dobrle Vasi, približali razumevanje zamejstva in način življenja slovenskih otrok izven RS.

S projektom smo nadaljevali tudi v letošnjem letu, zaradi težav s pandemijo in težav pri prestopanju meje smo se odločili za drugačen pristop – posneli smo lutkovno predstavo »Prijateljstvo«, ki so jo pripravili Mladi Celovčani, skupina slovenskih otrok, ki živijo v Celovcu ali njegovi bližini. Z lutkarji in mentoricama smo posneli tudi intervjuje, ki jih bomo predstavili na šolah oz. v vrtcih, dostopni pa so tudi na našem YT kanalu. Po izjemnem uspehu prvih dveh let bomo s projektom nadaljevali in ga še razširili.