Aktualno

Oblikovan novi odbor Slovenske konference SSK

Na prvi seji Sveta Slovenske konference SSK v novem mandatu, je bil dokončno oblikovan odbor, ki je bil izvoljen na 14. rednem Zboru dne 25. novembra 2021.

Nova predsednica Slovenske konference SSK je postala Jelena Malnar. Za podpredsednike so bili izvoljeni prim. Majda Kregelj Zbačnik, mag. Andrej Bručan in dr. Stanislav Raščan. Upravni odbor SK SSK dopolnjujejo še Marjetka Dolinar, Janez Remškar in Franci Feltrin. Ostali člani Sveta pa so mag. Elizabeta Baretič Kolar, Gašper Dovžan, Tone Kajzer, Vladimir Kolmanič, Janez Martin Omerza, Tanja Orel Šturm, Gregor Slabe in Tatjana Vogrinec Burgar.

Na Zboru so bili izvoljeni še člani Nadzornega odbora, in sicer Janez Lampret, Janez Stergar in Peter Urbanija. Za Člane častnega razsodišča so bili izvoljeni Jana Čop, dr. Jože Rant in Hugo Šekoranja, za nadomestna člana pa Dušan Čop in Vera Malnar.

14. Zbor Slovenske konference SSK, preko zooma dne 25.11.2021

Novo vodstvo Slovenske konference SSK se bo še naprej zavzemalo za krepitev slovenske zavesti med rojaki doma in po svetu ter za medsebojno sodelovanje s poudarkom na mlajših generacijah slovenskih potomcev.