Aktualno

Podelitev zlatnika SSK na Dragi 2022 [Video]

Svetovni slovenski kongres je v nedeljo, 4. septembra 2022, v okviru 57. študijskih dnevov Draga, Društvu slovenskih izobražencev v Trstu podelil najvišje priznanje SSK – Zlatnik Slovenski tolar.

Svetovni slovenski kongres je ob svojem 1. zasedanju in v čast slovenski državi skoval zlatnik – Slovenski tolar, ki predstavlja duh slovenske enotnosti in uresničitev sanj slovenskega naroda.

Zlatnike podeljujemo zaslužnim posameznikom in institucijam, ki si v svojem poslanstvu prizadevajo ohranjati in krepiti narodno zavest pri rojakih doma in po svetu, ter s svojimi aktivnostmi povezujejo Slovence širom sveta.

Foto: Danilo Pahor

Podelitev zlatnika Društvu slovenskih izobražencev – utemeljitev

Leta 1966 je Društvo slovenskih izobražencev prvič organiziralo študijske dneve v Dragi pri Bazovici. Z organizacijo študijskih dnevov Draga je društvo razpiralo nove duhovne horizonte, krepilo kulturo dialoga in združevalo prostor treh Slovenij: matične, zamejske in zdomske. Vsa leta so se njihovega dogodka udeleževali številni slovenski izobraženci, profesorji, pisatelji, pesniki in znanstveniki ter poglobljeno razpravljali o nacionalnem vprašanju, pluralizmu, krščanstvu, marksizmu, liberalizmu, medvojnem dogajanju, povojnih pobojih, spravi, politični emigraciji, zamejstvu, zdomstvu in razmerah v matični domovini. V več kot petdeset letih neprekinjenega delovanja so ti študijski dnevi postali eden osrednjih dogodkov med Slovenci v Furlaniji – Julijski krajini in referenčna točka za širše slovensko dogajanje, z razpravami in okroglimi mizami pa so bili tudi pomemben glasnik slovenske samobitnosti. Društvo slovenskih izobražencev je vseskozi ostajalo zvesto vrednotam krščanskega duha, dialoga, strpnosti, politične demokracije in sprave.

Leta 1989 se je na Opčinah porodila pobuda o Svetovnem slovenskem kongresu, ki bi povezoval slovenske rojake z matično domovino. Za več kot pol stoletja povezovanja matične, zamejske in zdomske Slovenije ter za ustvarjanje dialoga, ki je dopustil zasnovo ideje in nato tudi botroval ustanovitvi Svetovnega slovenskega kongresa, podeljujemo Društvu slovenskih izobražencev najvišje odlikovanje SSK – zlatnik slovenski tolar.

Ogled podelitve

Na spodnjem videoposnetku si lahko ogledate podelitev zlatnika (med 20:20 in 26:55)