Aktualno

Poslovil se je dr. Marko Kremžar

V 94. letu se je poslovil slovenski intelektualec, politik, ekonomist, pisatelj in publicist. Bil je ena od osrednjih osebnosti slovenske politične emigracije. Rojen je bil v Ljubljani, kjer je tudi odraščal. Po drugi svetovni vojni je emigriral v Argentino, kjer je dokončal študij na ekonomski fakulteti v Buenos Airesu in doktoriral leta 1973.

Dr. Kremžar je deloval kot organizator in pedagog slovenskega srednjega šolstva v slovenski skupnosti v Buenos Airesu. Napisal je vrsto knjig o vprašanjih novejše slovenske zgodovine, državljanske vojne in njenih posledic. Rdeča nit, ki povezuje njegove spise je iskanje rešitev, ki bi Slovencem omogočile, da premagajo zgodovinske razdore in si ustvarijo družbo, ki bi bila skladna s temeljnimi krščanskimi vrednotami. Dr. Kremžar je bil ustanovni član stranke Nova Slovenija. Ves čas od ustanovitve stranke je opravljal nesebično svetovalno delo v stranki ter tudi na področju publicistike in šolstva. Leta 2008 je za knjigo »Časi tesnobe in upanja« prejel literarno nagrado Vstajenje, ki jo Slovenska prosveta v Trstu podeljuje našim rojakom v zamejstvu in po svetu.

dr. Marko Kremžar

Z Markom sem se prvič srečal leta 1991, ko se je za dve leti vrnil v Slovenijo. Ko sem ga spoznal, je postal pomemben član skupine svetovalcev predsednika vlade, ki je vključevala dr. Jožeta Bernika in skupino prominentnih ekonomistov pod vodstvom prof. Jeffreya Sachsa, ki sem jo koordiniral. Marko je bil odličen ekonomist, dober politik in moder ter prijazen človek. V teh dveh letih je z nami delal vsak dan do poznega večera in bistveno pripomogel k uspešni makrostabilizaciji in ekonomski osamosvojitvi Slovenije.  S težkim srcem smo se takrat poslovili, kakor to velja tudi danes. Najbolj ga bodo pogrešali Slovenci v Argentini.

dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa