Aktualno

Predstavila se je lutkovna skupina Srce iz Dobrle vasi

S projektom »Otroci na drugi strani meje – slovenski rojaki v sosednjih državah« želimo začeti korenito in načrtno spremembo na področju razgledanosti in poznavanja naših rojakov, ki živijo v sosednjih državah. Učno temo Slovenci v zamejstvu namreč vidimo kot eno izmed najpomembnejših tem, ki lahko mladega človeka spodbujajo k vseživljenjskemu učenju, pozitivnemu odnosu do slovenstva ter razumevanju skupnega slovenskega kulturnega prostora.

V novembru 2019 smo tako projekt izvedli na Osnovni šoli Cvetka Golarja iz Škofje Loke in otrokom iz prve triade, s krajšim predavanjem, približali razumevanje zamejstva in način življenja slovenskih otrok izven RS. Predstavila se je tudi lutkovna skupina Srce iz Dobrle vasi. Otroci so pripravili krajšo lutkovno predstavo »Povej mi kaj o šoli«, ki je spregovorila o strahu pred vstopom v šolo.

S tem smo dosegli višjo stopnjo poznavanja in razumevanja slovenskega zamejskega prostora med mladimi. To poznavanje bo že najmlajšim dajalo splošno razgledanost, povečalo njihovo stopnjo strpnosti in okrepilo njihovo narodno samozavest.

Po izjemnem uspehu v letu 2019, ko smo projekt pripravili prvič, želimo z njim nadaljevati in ga še razširiti s krajšimi predavanji, predvsem za višje razrede OŠ in srednješolce, ki bi jih lahko umestili v čas pouka znotraj posamezne šolske ure.