Aktualno

Jezik – pomemben dejavnik slovenske identitete v tujini

V prostorih Zavoda za šolstvo smo 3. septembra 2019 pripravili predavanje z naslovom ”Jezik – pomemben dejavnik slovenske identitete v tujini”.

Predavateljica Danni Stražar je bila rojena na Švedskem v Södertälju. Od 6. leta naprej je živela v Sloveniji. Po končanem pedagoškem študiju v Sloveniji je študirala švedski jezik in književnost na Univerzi v Lundu. Danes dela kot prevajalka in se ljubiteljsko ukvarja z glasbo. Na Švedskem deluje kot predsednica slovenskega društva Orfeum in podpredsednica Slovenske zveze na Švedskem. Od jeseni 2014 je glavna urednica Slovenskega glasila, edine publikacije za Slovence na Švedskem, ki jo izdaja Slovenska zveza na Švedskem.

V svojem predavanju je predstavila aktivnosti, ki jih izvaja med mladimi na Švedskem. Od leta 2012 izvaja različne dejavnosti za otroke v slovenskem jeziku v Stockholmu in pripravljala delavnice v Malmöju. V Gävleju, ki je 180 kilometrov iz Stockholma.

Od leta 2017 izvaja pouk slovenskega jezika z manjšo skupino pod okriljem Ministrstva za šolstvo, s strokovno pomočjo Zavoda za izobraževanje. Danni je na kratko podala opis slike slovenske skupnosti na Švedskem. Po njenih ocenah se je ta okrepila vsaj za več kot 200 novih oseb. S svojo vnemo in trdim delom se trudi ohranjati slovenski jezik v skupnosti.

Heterogene skupine otrok s katerimi dela zaenkrat še niso razporejene v skupine v znanju. To je v načrtu naslednje leto. Otroci v skupinah so zelo mladi, nekje med 4. In 6. letom starosti, zato delo s skupino izvaja skozi petje in igranje različnih iger za otroke. Prikazala je posnetek odlomka iz igre Mojca Pokraculja v kateri so nastopili otroci. Poudarila je, da je pri učenju slovenščine izjemnega pomena, da z otrokom slovensko govorijo njegovi starši doma. V kolikor ta podpora doma izostane, jo je kasneje zelo težko uspešno nadomestiti.

Poseben pomen namenja čistosti jezika, po načelu en človek en jezik. Dodala je še, da je tudi za tiste, ki so dvojezični že od malega enako pomembno, da se držijo tega načela, saj v nasprotnem pride do mešanja jezikov. Kulturne prireditve vidi kot pomembne priložnosti za ohranjanja zanimanja za slovenski jezik in spodbujanja po ohranitvi slovenske identitete v tujini.

Danni se zahvaljujemo za njeno delo z mladimi in trud pri ohranjanju slovenskega jezika v skupnosti na Švedsekm ter ji želimo pri tem veliko uspeha!