Aktualno

Slovenski zdravniki iz sveta in Slovenije so se zbrali v Domus medica

V domu slovenskih zdravnikov »Domus medica« danes in jutri poteka XII. konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije. Strokovno srečanje pripravlja Svetovni slovenski kongres z namenom povezovanja slovenskih strokovnjakov po svetu in z željo prenosa ter implementacije najboljših praks v slovenski zdravstveni sistem. Dogodek poteka hibridno in ga je mogoče spremljati tudi preko spletne aplikacije Zoom.

Uvodoma so prisotne pozdravili: prof. dr. Metka Zorc, predsednica programskega odbora, dr. Boris Pleskovič, predsednik Svetovnega slovenskega kongresa, prof. dr. Bojana Beović, predsednica Zdravniške zbornice, gospod Matej Arčon, minister za Slovence v zamejstvu in posvetu, državna sekretarka Ministrstva za zdravstvo, dr. Valentina Prevlonik Rupel in dr. Metka Paragi, sekretarka v kabinetu predsednika Vlade RS. Vsi so udeležencem konference zaželeli uspešno in konstruktivno delo, gostom iz tujine pa prijetno bivanje v Sloveniji.

Prvi sklop uvodnih predavanj se je osredotočil na spremenjeno vlogo slovenskega zdravnika in prepotrebni odnos zaupanja do pacientov. Prof. dr. Metka Zorc je v predavanju predstavila temeljne vrline, ki naj bi jih posedoval zdravnik. Poleg tega ja opozorila na nujno potrebno obnovitev in nadgraditev odnosa zaupanja med pacientom in zdravnikom – tega ja potrebno graditi preko osebnega odnosa, ki ga lahko vzpostavlja le osebni zdravnik. Dr. Jadranka Buturović je njeno predstavitev dopolnila s težavami, ki jih v preteklosti še ni bilo ali pa so bili manj opazne. Večina teh problemov je sicer veliko bolj prisotna v ZDA, vendar pa se počasi pojavljajo tudi v Sloveniji.  katerimi se že soočajo tudi slovenski zdravniki. Med temi je izpostavila predvsem vprašanje evtanazije, spremembe spola, ugovor vesti zdravnika ter pomanjkanje časa, ki ga lahko zdravnik posveti svojemu pacientu. Tudi msgr. Anton Jamnik je v svojem predavanju poudaril kako zelo je pomembno, da je pacient v prvi vrsti človek in ne zgolj predmet kot nas v to silita napredujoča tehnika in instrumentalizacija.

V naslednjem sklopu so se predavatelji lotili primerjave slovenskega zdravstvenega sistema s tujimi zdravstvenimi sistemi ter razmišljanju o tem kako bi lahko izboljšali zdravstveni sistem. Dr. Ronald Chufo in dr. Igor Gregorič sta predstavila svoje izkušnje z zdravstvenim sistemom iz ZDA, dr. Jurij Gorjanec pa je primerjal slovenski in avstrijski zdravstveni sistem. Vizijo organizacije slovenskega zdravstvenega sistema je predstavila tudi prof. dr. Metka Zorc. Vsi predavatelji so podali dokaj podobne poglede in razmišljanja glede bodočega pristopa k izboljševanju zdravstvenega sistema. Potrebno je korenito spremeniti sistem transparentnosti tako pri nakupih medicinskih potrebščin kot pri standardizaciji in rednem prikazovanju operacijske učinkovitosti. Predavatelji so predstavili tudi nekaj zanimivih pogledov o plačah zdravnikov, javnosti podatkov, koncesij in konkurenčnosti zdravstvenega zavarovanja. O zdravstvenem zavarovanju je spregovoril še Trontelj iz Vzamejne. V razmislek je ponudil nekaj zanimivih vprašanj: zakaj ne vključimo v zavarovanje vseh izvajalcev, zakaj ni vračanja presežkov v sistem in zakaj ne razmišljamo o odpravi koncesij. Nujen bo dialog tako med plačniki, izvajalci in državo kot regulatorjem sistema. Končni cilj mora biti in je kakovostna storitev takrat, ko jo pacient potrebuje.

Želimo si, da bi današnji in jutrišnji tematski sklopi prinesli čim več zaključkov, ki bi jih lahko Vlada uporabila kot izhodišča za izboljšanje trenutnega zdravstvenega sistema v Sloveniji.