Aktualno

Dejan Valentinčič: Slovensko manjšinsko varstvo v primerjalni perspektivi

Izšla je nova monografija doc. dr. Dejana Valentinčiča z naslovom Slovensko manjšinsko varstvo v primerjalni perspektivi – Z analizo pro et contra načela avtohtonosti.

Monografija prinaša podroben pregled zgodovine in sedanjega stanja na področju varstva manjšin v Sloveniji, tako v teoriji kot v praksi, tematika pa je nato postavljena še v primerjalni kontekst. Posebna pozornost je posvečena položaju Slovencev v zamejstvu ter načinom, kako države Zahodnega Balkana podeljujejo manjšinske pravice. Sledi še oris dobrih in slabih praks manjšinskega varstva širom po Evropi. Rdeča nit je vprašanje ustreznosti avtohtonosti kot kriterija za posebne manjšinske pravice.

Doc. dr. Dejan Valentinčič je primarno zaposlen kot pravnik na sodišču, dodatno pa še kot vodja Centra za družboslovno raziskovanje pri Ameriško slovenski izobraževalni fundaciji ASEF in prodekan Fakultete za slovenske in mednarodne študije Nove univerze. Pred tem je bil med marcem 2020 in junijem 2022 državni sekretar na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Je tudi dolgoletni aktivni član Svetovnega slovenskega kongresa.

doc. dr. Dejan Valentinčič

Predgovor sta napisala dr. Ernest Petrič in dr. Angelika Mlinar.

»Monografija dr. Valentinčiča sodi v okvir prizadevanj številnih slovenskih mislecev, ki so že od prve polovice prejšnjega stoletja do današnjih dni z raziskovalnim delom in znanstveno relevantnimi objavami doma in v tujini prispevali k prizadevanjem za ohranitev obstoja in pravic slovenskega naroda povsod tam, kjer Slovenci avtohtono, skozi številne generacije živimo in ohranjamo lastno jezikovno, etnično, kulturno samobitnost, našo skupno narodno identiteto in so jih, kjer so bili naši predniki del teh družbenih okolij, tudi oblikovali ali sooblikovali. Besedilo, ki ga imamo pred seboj, predstavlja temeljno delo nove generacije slovenskih raziskovalcev.« Dr. Ernest Petrič

»Monografija dr. Dejana Valentinčiča je zelo kvalitetno napisano delo in bo zagotovo zelo koristno branje za vsakogar, ki se iskreno zanima za manjšinska vprašanja in verjame […], da je pravice manjšin potrebno obravnavati v skladu z načelom pravičnosti – enake stvari enako in različne različno.« Dr. Angelika Mlinar

Monografija je izšla pri Celjski Mohorjevi družbi, kjer je na voljo za nakup.

Vir: Celjska Mohorjeva družba