Aktualno

Slovensko planinstvo doma in po svetu

Slovenska konferenca SSK je v dneh od 26. do 29. junija na Bledu in drugih krajih po Gorenjski v sodelovanju in ob podpori Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Ministrstva za šolstvo in šport, Ministrstvom za kulturo, Triglavskega narodnega parka in Slovenske planinske zveze pripravila prvo strokovno srečanje o slovenskem planinstvu po svetu. Namenjeno je bilo spoznavanju in povezovanju naših planinskih organizacij iz sveta s sorodnimi v Sloveniji.

Posveta se je udeležilo preko 120 udeležencev; gostje iz sveta so prišli iz Argentine, Avstrije, Italije, Hrvaške, Švice, Srbije in Nemčije.

Konferenca je obsegala predavanja in predstavitve, filmski večer, razstavo v Pocarjevi domačiji v Radovni in študijske poti. Ob začetku konference smo izdali tudi zbornik s prispevki sodelujočih v programu.

Peter Skvarča iz Argentine prejema zlatnik ``Slovenski tolar`` SSK.

Glavne teme na konferenci so bile:

  • Slovensko gorništvo, slovenska narodna identiteta in zavest
  • Zgodovina slovenskega gorništva
  • Slovenci v svetovnem gorniškem vrhu
  • Slovenski planinski muzej – kratka predstavitev
  • Slovenske smeri in slovenski vrhovi po svetu
  • Okrogla miza –   ohranjanje  vrednot gora
  • Filmski večer  (iz zakladnice slovenskega planinskega in alpinističnega filma
  • Predstavitev slovenskih planinskih organizacij zunaj RS
  • Radovna, Pocarjev skedenj, odprtje razstave: Slovensko planinstvo po svetu