Aktualno

Spremembe v organizaciji zdravstvenega sistema za dobrobit pacientov

V domu slovenskih zdravnikov »Domus medica« je danes in včeraj potekala XII. Konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije. Strokovno srečanje je pripravil Svetovni slovenski kongres z namenom povezovanja slovenskih strokovnjakov po svetu in z željo prenosa ter implementacije najboljših praks v slovenski zdravstveni sistem.

Navzoče so nagovorili med drugim minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Matej Arčon, državna sekretarka in kandidatka za ministrico za zdravje dr. Valentina Prevolnik Rupel in dr. Metka Paragi, v imenu predsednika Vlade RS, dr. Roberta Goloba. Častno pokroviteljstvo nad konferenco je prevzela predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, dr. Bojana Beović, dr.med.

Poslanstvo slovenskega zdravnika

Uvodna predavanja so se osredotočila na spremenjeno vlogo slovenskega zdravnika in prepotrebni odnos zaupanja do pacientov. Panelisti so opozorili na nujno potrebno obnovitev in nadgraditev odnosa zaupanja med pacientom in zdravnikom – tega ja potrebno graditi preko osebnega odnosa, ki ga lahko vzpostavlja le osebni zdravnik. Izpostavili so nove težave, s katerimi se soočajo zdravniki, med njimi so predvsem vprašanje evtanazije, spremembe spola, ugovor vesti zdravnika ter pomanjkanje časa, ki ga lahko zdravnik posveti svojemu pacientu. Zelo je pomembno, da je pacient v prvi vrsti človek in ne zgolj predmet kot nas v to silita napredujoča tehnika in instrumentalizacija.

Organizacija zdravstvenega sistema

V naslednjem sklopu so se predavatelji lotili primerjave slovenskega zdravstvenega sistema s tujimi zdravstvenimi sistemi ter razmišljanju o tem kako bi lahko izboljšali zdravstveni sistem. Vsi predavatelji so podali dokaj podobne poglede in razmišljanja glede bodočega pristopa k izboljševanju zdravstvenega sistema. Potrebno je korenito spremeniti sistem transparentnosti tako pri nakupih medicinskih potrebščin kot pri standardizaciji in rednem prikazovanju operacijske učinkovitosti. Predavatelji so predstavili tudi nekaj zanimivih pogledov o plačah zdravnikov, javnosti podatkov, koncesij in konkurenčnosti zdravstvenega zavarovanja. Nujen bo dialog tako med plačniki, izvajalci in državo kot regulatorjem sistema. Končni cilj mora biti in je kakovostna storitev takrat, ko jo pacient potrebuje.

Danes, drugi dan srečanja, so sodelujoči v dopoldanskem delu spregovorili o strokovnem razvoju medicine kot temelju sistema in se posvetili spremembam, ki jih je v zdravstvo vnesla pandemija Covid-19. Del popoldanskega srečanja je bil namenjen najnovejšim dosežkom slovenske medicine doma in po svetu, kjer so se gostje med drugim prisluhnili predstavitvam o novih zdravilih za migreno, pristopih in instrumentih, ki pripomorejo k izboljšanju oskrbe po-operativnih pacientov in predstavitvi klinične študije, na področju zdravljenja neplodnosti žensk z endometriozo. V zadnjem sklopu srečanja so gostje iz Slovenije in sveta spregovorili tudi o aktualnih izzivih kadrovanja v zdravstvu in vračanje slovenskih zdravnikov iz tujine.

Tekom dvodnevnega srečanja so slovenski zdravniki iz ZDA, Švice, Anglije, Nemčije, Avstrije, Francije, Nizozemske, Argentine in Slovenije podali veliko predlogov in smernic, katere bo Svetovni slovenski kongres posredoval pristojnim predstavnikom Vlade RS v upanju, da jih bodo uporabili pri izboljšanju slovenskega zdravstvenega sistema.