Aktualno

Srebrni red za zasluge Zedinjeni Sloveniji v Argentini [Video]

V ponedeljek, 5. julija 2021, je predsednik Republike Slovenije Borut Pahor na posebni slovesnosti Zedinjeni Sloveniji – krovnemu društvu Slovencev v Argentini, vročil državno odlikovanje srebrni red za zasluge za pomembno vlogo pri slovenskem osamosvajanju in mednarodnem priznanju Republike Slovenije ter za 70 let dragocenega ohranjanja slovenstva med Slovenci v Argentini. Odlikovanje je prevzel predsednik društva Jure Komar.

Utemeljitev:

Zedinjena Slovenija, krovna organizacija Slovencev v Argentini, je bila ustanovljena 25. januarja 1948. Organizacija že več kakor 70 let združuje slovenske družine in organizacije povojnega slovenskega izseljenstva v Argentini.

Že pred odhodom iz domovine je skupina izseljencev čutila potrebo, da se po prihodu v Argentino, ki so si jo izbrali za novi dom, hitro organizirajo v slovensko društvo.

Vročitev odlikovanj pri predsedniku Borutu Pahorju. Foto vir: USZS

Tako so skušali vzpostaviti sistem, ki bi jim nudil gospodarsko in moralno oporo, zastopal koristi članov, bil v pomoč slovenskim priseljencem pri selitvi ter omogočil združevanje Slovencev v Argentini in jih navdihoval pri negovanju verskih, kulturnih in nacionalnih vrednot.

Prva leta združevanja Slovencev v Argentini se je društvo imenovalo Društvo Slovencev. Takrat so bile vse moči in delovanje usmerjeni v sprejem novih priseljencev in pomoč pri njihovem vključevanju v novo okolje. Zaradi čedalje večje in obširnejše dejavnosti društva so na pobudo članov nastali različni sveti, odbori, komisije in referati. Pozneje se je z vpisom v državni register društvo leta 1961 preimenovalo v Zedinjeno Slovenijo, ki s tem imenom deluje še danes.

Zelo pomembno vlogo je imela Zedinjena Slovenija v času osamosvajanja Slovenije, ko so v društvu z veliko pozornostjo spremljali novice iz Slovenije. Društvo je prevzelo nalogo, da ljudem v Argentini in argentinskim oblastem prikaže slovensko stvarnost. Zadalo si je dva cilja: da Argentina čim prej prizna slovensko državo in da se ustvarijo pogoji za prihodnje odnose na politični, gospodarski in kulturni ravni ter na področju znanosti in športa.

Ker tedaj še ni bilo diplomatsko-konzularnega predstavništva Republike Slovenije v Argentini, je Zedinjena Slovenija do imenovanja prvega posebnega pooblaščenca Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije opravljala naloge predstavništva Slovenije.
V času osamosvajanja, ko je bila ogrožena prihodnost svobodne Slovenije, so Slovenci v Argentini iz vseh izseljenskih valov po svojih najboljših močeh prispevali k vzpostavitvi povezav z lokalnimi oblastmi, mediji in vplivnimi argentinskimi osebnostmi. Slovenci v Argentini so delovali povezano in se na različne načine aktivno vključevali v zbiranje podpisov v podporo mladi, samostojni državi. Pošiljali so pisma argentinskim politikom, pripravljali manifeste slovenstva na različnih lokacijah v Buenos Airesu in drugih argentinskih krajih. Krepili so stike z argentinsko vlado, nastopali na televiziji in v različnih radijskih oddajah. Prav zaradi hitrega ukrepanja vseh Slovencev v Argentini so se tovrstna prizadevanja Zedinjene Slovenije šest mesecev pozneje uspešno končala s priznanjem Republike Slovenije kot samostojne in neodvisne države. 16. januarja 1992 je bila Argentina v skupini držav, ki so v začetku tega leta priznale suverenost samostojne in neodvisne Republike Slovenije – ob Urugvaju in Čilu je bila tudi prva v Južni Ameriki.

Danes društvo Zedinjena Slovenija združuje slovenske družine in posameznike v Buenos Airesu in notranjosti Argentine, zagotavlja delovanje slovenskih osnovnih šol in Srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka ter podpira mladinske organizacije, Zvezo slovenskih mater in žena ter slovensko dušnopastirstvo. Tednik Zedinjene Slovenije Svobodna Slovenija je 1. maja letos praznoval 73. obletnico in je edini časopis Slovencev v izseljenstvu, ki izhaja tedensko.

Delovanje Zedinjene Slovenije sega čez meje Argentine, sega v srca Slovencev in Slovenk po vsem svetu. Zedinjena Slovenija nedvomno dokazuje, kako lahko le povezani obstanemo, čeprav daleč od domače zemlje, ponosni, pokončni in zavedni.