Aktualno

Štipendije za Slovence v zamejstvu in po svetu za študijsko leto 2023/2024

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je 21.8.2023 objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2023/2024. Rok prijave je do vključno 30.09.2023.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2023/2024 (339. javni razpis)

Objava: 21.8.2023
Rok prijave: 30.09.2023
Vrednost razpisa: 275.000,00 EUR

Predmet razpisa: Dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2023/2024.

Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2023/2024 znaša 236,97 EUR mesečno. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 339. javni razpis).

OPOZORILO:
Pooblastilo morajo obvezno oddati prijavitelji, ki še nimajo začasnega naslova v Republiki Sloveniji. Pooblaščena oseba mora imeti prebivališče v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije:
Nives Prezelj; 01 43 41 566; ad-futura@sklad-kadri.si

Razpisna dokumentacija je na voljo TUKAJ.

Vir: Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS