Aktualno

Štipendije za študij v Sloveniji za Slovence v zamejstvu in po svetu

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 19. 8. 2022, objavil javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023. Rok prijave je do vključno 30. 9. 2022.

Polni naziv razpisa: Javni razpis za dodelitev štipendij za študij v Republiki Sloveniji za Slovence v zamejstvu in Slovence po svetu za študijsko leto 2022/2023 (326. javni razpis)

Objava: 19. 8. 2022

Rok prijave: 30. 9. 2022

Vrednost razpisa: 275.000,00 EUR

Predmet razpisa: Dodelitev štipendij Slovencem v zamejstvu in Slovencem po svetu za študij na višješolskem ali visokošolskem programu 1. ali 2. stopnje na javno veljavni (akreditirani) izobraževalni ustanovi in javno veljavnem (akreditiranem) izobraževalnem programu v Republiki Sloveniji za študijsko leto 2022/2023.

Višina štipendije: Višina osnovne štipendije za študijsko leto 2022/2023 znaša 214,84 EUR mesečno. K štipendiji se lahko dodelijo dodatki.

Način oddaje prijav: Prijave morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: za 326. javni razpis).

Vsa potrebna dokumentacija se nahaja spodaj oziroma na spletni strani Sklada TUKAJ

OPOZORILO:
Pooblastilo morajo obvezno oddati prijavitelji, ki še nimajo začasnega naslova v Republiki Sloveniji. Pooblaščena oseba mora imeti prebivališče v Republiki Sloveniji.

Dodatne informacije:
Nives Prezelj
E-naslov: ad-futura@sklad-kadri.si
Telefon: 01 43 41 566