Aktualno

TROMBA - Agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti

Agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti z imenom TROMBA se v medijskem prostoru predstavlja na spletni strani www.tromba.si. Že leta namreč ugotavljamo, da je govor o tem, da je znanost gibalo vsakršnega razvoja in neobhodna podpora gospodarstvu, zgolj deklarativno priznano dejstvo. Premik k realni povezavi pa poteka prepočasi. Zato je projektna produkcijska skupina na osnovi pogovorov s predstavniki različnih institucij, posameznimi znanstveniki, razvijalci start-up/ov in drugimi, ugotovila, da se ti zavedajo moči medijev, potrebujejo in si želijo ustrezno medijski podporo. Krizno obdobje pa je vse bolj tudi pri nas izostrilo spoznanje, da mora znanost večkrat iskati priložnosti na trgu in se na trgu tudi dokazovati.

S širjenjem znanosti v poslovno in tudi najširso javnost je narasla kompleksost, ki zahteva več med seboj prepletenih dimenzij kot na primer:

– povezovanje znanosti in gospodarstva
– prepletanje znanja in uporabo le tega med generacijami
– umeščanje in populariziranje znanja, bazičnega in aplikativnega, v Sloveniji in svetu

Slovenija ima množico uveljavljenih strokovnjakov in uspešnih gospodarstvenikov v različnih državah sveta. Njihovo znaje, izkušnje, pogledi, mnenja so redkeje slišani tudi v Sloveniji, zato jih želimo pritegniti k sodelovanju v omenjenem projektu. Dragoceno znanje in izkušnje bi sčasoma dobila več veljave v slovenskem okolju, ki se le stežka prebija do razvojno ugodnejšega modela. www.tromba.si bo zato odprta za uporabo vsebin tudi drugim medijem, postopoma pa bomo prešli na povzetke posameznih pogovorov, komentarjev, intervjujev itd. tudi v angleški jezik.