Aktualno

V. Konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije

Kot nadaljevanje sklopa konferenc slovenskih strokovnjakov iz sveta in domovine je 4. in 5. oktobra 2007 v Ljubljani potekala že V. konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije.
Glavni cilji konference so bili vsebinsko nadaljevati teme prejšnjih konferenc in spodbuditi razmišljanja o slovenski prihodnosti na področjih znanosti, izobraževanja in gospodarstva. Odprt dialog, izmenjava izkušenj in vizij med predstavniki iz Slovenije in Slovenci iz tujine lahko bistveno pripomoreta k potrebnim spremembam na teh področjih.
Te diskusije predstavljajo za vse odločilne v državi (politiko, stroko in gospodarstvo) odličen element informacij za diskusijo o pomembnih izzivih bodočnosti.

Rezultate konference smo strnili v zaključke, ki so na voljo v spodnjem poročilu.