Aktualno

VI. Konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije

Zaključili smo še z eno v nizu mnogih tovrstnih strokovnih konferenc, ki so se zasidrale v slovenskem prostoru in ki predstavljajo enkratno priložnost povezovanja strokovnjakov slovenskega rodu ki živijo doma in po svetu. VI. Konferenca slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije je potekala v prostorih slovenskega Parlamenta in sicer 14. in 15. oktobra 2009.

Častni pokrovitelj konference, predsednik Vlade RS, Borut Pahor, je številne navzoče goste iz domovine in tujine nagovoril s spodbudnimi besedami ter pozdravil prizadevanja SSK za povezovanje slovenske znanstvene in gospodarske stroke.

Predavatelji iz celotnega sveto so spregovorili v naslednjih tematskih sklopih:

  • Dobre prakse v gospodarstvu
  • Človeški viri v slovenski znanosti in njihova emigracija
  • Predstavitev raziskovalnih del
  • Etika v znanosti in gospodarstvu
  • Sodelovanje med gospodarstvom in znanostjo
  • Znanost, tehnologija in okolje

Po bogatem in natrpanem dvodnevnem programu pa ostanejo dobri vtisi in nove stkane vezi. Pri SSK želimo, da bodo le te uresničevale potrebe po tesnejšem sodelovanju slovenskih strokovnjakov iz vsega sveta, v dobro Slovenije in vseh Slovencev.