Aktualno

VI. zasedanje zbora SSK

Zbor Svetovnega slovenskega kongresa je na svojem šestem zasedanju v soboto, 1. julija 2006, v Števerjanu pri Gorici izvolil novo vodstvo SSK.

Predsednik SSK je ponovno postal dr. Boris Pleskovič (ZDA), za prvega podpredsednika je bil izvoljen Marjan Terpin (Italija), za podpredsednika za Evropo dr. Dušan Povh (Nemčija), za podpredsednika za zamejstvo prof. Tomaž Pavšič (Slovenija), podpredsednica za čezmorske države ostaja še naprej dr. Mateja de Leonni Stanonik (ZDA), funkcijo podpredsednik za finance je prevzel dr. Carlo Brescianni (Italija). Izvoljeno je bilo tudi osem dodatnih članov Upravnega odbora (našteti po abecednem vrstnem redu): Jana Čop (Slovenija), Jožica Gerden (Avstralija), Jože Kastelic (Kanada), prim. dr. Majda Kregelj Zbačnik (Slovenija), Rudi Merljak (Slovenija), Hilary Rolih (ZDA), mag. Evelina Sodja Smrtnik, dr. med. (Slovenija), Hugo Šekoranja (Slovenija). Člani Nadzornega odbora SSK so postali: dr. Marija Bernik (Slovenija), Cvetko Falež (Avstralija) in Franci Feltrin (Slovenija), za nadomestna člana pa sta bila izvoljena prof. dr. Anton Perdih (Slovenija) in Frank Rihar (Kanada). Za člane Častnega razsodišča so bili izvoljeni dr. Marjan Bregant (Italija), dr. Janez Dular (Slovenija) in dr. Marko Dvořák (Nemčija). Funkcija častnega predsednika SSK pripada dr. Jožetu Berniku (Slovenija). Na VI. zboru SSK so bile sprejete tudi smernice in načrti za nadaljnje delo kongresa za mandatno obdobje 2006 – 2009.

Vodstvo SSK bo v torek, 4. julija, ob 11.00 uri v prostorih SSK, na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani pripravilo tiskovno konferenco, kjer bo podrobno predstavilo novo vodstvo ter sprejete sklepe, resolucije in smernice SSK.