Aktualno

VII. Konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije

VII. Konferenca slovenskih zdravnikov iz sveta in Slovenije, ki jo je kot nadaljevanje sklopa strokovnih srečanj s slovenskimi rojaki po svetu organiziral Svetovni slovenski kongres, je potekala v dneh od 9. do 11. junija v prostorih Zdravniške zbornice Slovenije, Domus Medica v Ljubljani. Konference se je udeležilo 150 medicinskih strokovnjakov iz Slovenije, Argentine, Nemčije, Avstrije, Italije in ZDA. Častni pokrovitelj dogodka je bil predsednik Vlade RS, Borut Pahor.

Konferenco je podprla zdravniška stroka v Sloveniji, saj smo jo pripravili v so-organizaciji Zdravniške zbornice Slovenije, Slovenskega zdravniškega društva ter Medicinsih fakultet Univerze v Ljubljani in Univerze v Mariboru. Predsednica programskega odbora, izr. prof. dr. Bojana Beović, dr.med., je s spodbudnimi pozdravnimi besedami odprla konferenco in želela, da bo le-ta priložnost za novo sodelovanje, za nove povezave, primerjave in spodbude, saj so le-te pomembne ne samo za zdravnike same ampak predvsem za bolnike.

Obravnavane teme na konferenci:

  • Uvodni predavanji: inovativnost in kreativnost v razvoju znanstvene kirurgije ter etik na področju razvoja sintetične biologije
  • Obvladovanje infekcijskih bolezni v Sloveniji in po svetu
  • Infektologija in medicina v izrednih razmerah
  • Povezave nevrokirurgije na Slovenskem z nevrokirurgijo v svetu
  • Predstavitev raziskovalnih del slovenskih medicinskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije
  • Podiplomski mednarodni izobraževalni procesi
  • Zdravstvena reforma v 20 letih samostojnosti Slovenije

Tako domači kot udeleženci iz tujine, predavatelji in sodelujoči v programu so bili izjemno zadovoljni z organizacijo srečanja. Pretok znanja med slovenskimi strokovnjaki, še posebno v medicini je že dokazal številne pozitivne dosežke, posebno še pri izmenjavi dobre prakse v medicini. Pri Svetovnem slovenskem kongresu si prizadevamo, da bi bile izmenjave dobrih izkušenj in znanj še uspešnejše. Naslednjo konferenco s področja medicinske znanosti bomo organizirali v letu 2013.

Soorganizatorji

Zdravniška zbornica Slovenije | Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Slovensko zdravniško društvo | Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Medicinska fakulteta Univerze v Mariboru

Konferenco so omogočili