Aktualno

X. redni Zbor Svetovnega slovenskega kongresa

V Ljubljani je, 4. julija 2018, v prostorih Svetovnega slovenskega kongres (SSK) potekal volilni X. zbor. Udeležili so se ga predstavniki petih konferenc po svetu. SSK je dobil novo razširjeno vodstvo (na Zboru so namreč navzoči delegati soglasno spremenili statut SSK in razširili Upravni odbor z 8 na 10 članov). Predsednik SSK še vedno ostaja dr. Pleskovič. Na občnem zboru sta Svetovni slovenski kongres in Slovenska konferenca SSK podelila najvišje priznanje prof. Janezu Stergarju – Zlati slovenski tolar.

Vodstvo Svetovnega slovenskega kongresa:

Predsednik SSK: dr. Boris Pleskovič (Slovenija)
Prvi podpredsednik: dr. Carlo Bresciani (Italija)
Podpredsednik za Evropo: prof. dr. Dušan Povh (Nemčija)
Podpredsednik za zamejstvo: Damijan Terpin (Italija)
Podpredsednik za čezmorske dežele: prof. dr. Andrej Fink (Slovenija/Argentina)
Podpredsednica za finance: prof. dr. Marjeta Zorc, dr. med. (Slovenija)

Člani vodstva SSK 2018-2021

Člani Upravnega odbora (UO):
1. Branko Beltram (Avstrija)
2. dr. Igor Cesarec (ZDA)
3. prof. dr. Zlatko Fras (Slovenija)
4. Majda Kregelj Zbačnik, dr. med. (Slovenija)
5. prof. dr. Jadran Lenarčič (Slovenija)
6. prof. Silvo Lipovšek, dr. med. (Slovenija/Argentina)
7. Federico Potočnik, dr. med. (Slovenija/Argentina)
8. prof. dr. Ludvik Toplak (Slovenija)
9. prof. dr. Verica Trstenjak (Slovenija/Avstrija)
10. doc. dr. Dejan Valentinčič (Slovenija)

Člani Nadzornega odbora:
1. Jelena Malnar (Slovenija/Hrvaška)
2. Martin Pogačnik (Avstrija)
3. Matjaž Ribaš (Slovenija)

Nadomestna člana Nadzornega odbora:
1. ddr. Klemen Jaklič (Slovenija)
2. prof. dr. Anton Perdih (Slovenija)

Člani Častnega razsodišča:
1. Jana Čop (Slovenija)
2. Franca Padovan (Italija)
3. mag. Klemen Žumer (Belgija)

V naslednjih tednih načrtuje SSK tiskovno konferenco na kateri bomo predstavili novo vodstvo in nekaj načrtov za prihodnje delovanje SSK.