Aktualno

XI. Zasedanje Zbora Svetovnega slovenskega kongresa

Zbor Svetovnega slovenskega kongresa se je zbral na svojem enajstem zasedanju v petek, 24. septembra 2021 in je izvolil novo vodstvo SSK. Zasedanje je tokrat, glede na razmere, potekalo preko spletne platforme Zoom. Na Zboru so bile zastopane konference za Slovenijo, Italijo, Avstrijo, Argentino, Nemčijo ter Nordijska konferenca.

Delegati so v glasovanju za Predsednika SSK ponovno izvolili dr. Borisa Pleskoviča (Slovenija), prvi podpredsednik je postal dr. Karlo Bresciani (Italija), podpredsednik za Evropo prof. dr. Dušan Povh (Nemčija), podpredsednik zadolžen za zamejstvo Damijan Terpin (Italija), podpredsednik za čezmorske dežele Tone Kajzer (Slovenije/ZDA), podpredsednica za finance pa prof. dr. Metka Zorc (Slovenija).

XI. Zbor Svetovnega slovenskega kongresa

Za člane Upravnega odbora so bili izvoljeni Andrew Bratina (Avstralija),  dr. Igor Cesarec (ZDA), prof. dr. Zlatko Fras (Slovenija), Majda Kregelj Zbačnik (Slovenija), doc. dr. Darijo Križ (Švedska), Karlo Mucci (Italija), Federico Potočnik (Slovenija/Argentina), Štefan Bogdan Šalej (Brazilija), prof. dr. Verica Trstenjak (Slovenija/Avstrija) in ddr. Marjan Wakounig (Avstrija)

Nadzorni odbor Svetovnega slovenskega kongresa za nov mandat sestavljajo dr. Andrej Fink (Slovenija/Argentina), Jelena Malnar (Slovenija/Hrvaška) in Matjaž Ribaš (Slovenija), za nadomestne člane Nadzornega odbora so bili izvoljeni Branko Beltram (Avstrija), Erazem Bohinc (Slovenija/Nemčija) in prof. Anton Perdih (Slovenija), za člana Častnega razsodišča pa sta bila izvoljena Martina Valentinčič (Italija) in mag. Klemen Žumer (Slovenija/Belgija).

Na Zboru SSK je bilo predstavljeno triletno delo Svetovnega slovenskega kongresa in ostalih konferenc po svetu, ki je bilo v zadnjem obdobju močno zaznamovano s posledicami pandemije, vendar so tako SSK kot konference po svetu našle način, da so dejavnosti ustrezno prilagodile.

Novoizvoljeno vodstvo bo oblikovalo program dela za naslednje mandatno obdobje 2021-2024, pri katerem se bo zavzemalo za nove poti povezovanja slovenskih rojakov po svetu in s projekti pripomoglo h kroženju znanja in izmenjavi izkušenj ter povratku naših strokovnjakov v korist Slovenije.