Aktualno

XII. Zbor Slovenske konference SSK

Zbor Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa se je zbral na svojem dvanajstem zasedanju v četrtek, 19. novembra 2015 in je izvolil novo vodstvo SK SSK. Predsednica SK SSK je postala Jelena Malnar. Dr. Edvard Kobal, Borut Korun in dr. Stanislav Raščan so bili izvoljeni za podpredsednike. Člane Upravnega odbora bodo izmed izvoljenih svetnikov izglasovali na prvi seji Sveta SK SSK. Ostali člani sveta so postali Sonja Avguštin Čampa, Martin Bibič, dr. Janez Dular, Franci Feltrin, prim. Majda K. Zbačnik, Mojca Kucler Dolinar, Ivana Malnar, dr. Boris Pleskovič, dr. Andrej Rant, prof. dr. Marija Stanonik in prof. dr. Tone Strojin.

V Nadzorni odbor so bili izvoljeni Janez Lampret, mag. Stane Okoliš in Peter Urbanija. Za člane Častnega razsodišča so izvolili Dušana Čopa, prof. Daneta Hriberška in Huga Šekoranjo. Nadomestni članici Častnega razsodišča sta Jana Čop in Leposava Jovanič.

Novoizvoljeno vodstvo bo oblikovalo program dela za naslednje mandatno obdobje 2015-2018, pri katerem se bo še naprej zavzemalo za povezovanje slovenskih rojakov po svetu in s projekti pripomoglo k okranjanu in krepitvi slovenstva, k vzajemni pomoči med Slovenci doma in po svetu ter  k vzpostavljanju kulturnih, gospodarskih in znanstvenhih vezi med Slovenci doma in po svetu.