Aktualno

Zbor Slovenske konference SSK

Zbor Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa je na zasedanju v četrtek, 25. oktobra 2012, izvolil novo vodstvo Slovenske konference SSK. Zbor je ob začetku sprejel spremembo voljenih članov sveta, katerih število se je sedaj zmanjšalo na 11.

Na Zboru je bil za predsednika Slovenske konference SSK izvoljen Franci Feltrin, trije izvoljeni podpredsedniki pa so: prim. Majda Kregelj Zbačnik, dr. med., Borut Korun, dr. dent. med in dr. Stanislav Raščan.

Za člane Sveta Slovenske konference SSK so bili izvoljeni še: Sonja Avguštin, Darja Čopi, dr. Janez Dular, Mateja Forštnarič, mag. Stane Okoliš, prof. Tomaž Pavšič, dr. Boris Pleskovič, dr. Andrej Rant, prof. dr. Marija Stanonik, prof. dr. Tone Strojin in Hugo Šekoranja.

Nadzorni odbor Slovenske konference SSK v novem mandatu sestavljajo: Jelena Malnar, Peter Urbanija in Janez Lampret; nadomestni član nadzornega odbora je Božo Dimnik. Jana Čop, prof. Dane Hriberšek in prof Ivan Vivod so novi člani Častnega razsodišča, nadomestna člana Častnega razsodišča pa sta Dušan Čop in Leposava Jovanič.

Na Zboru je bilo predstavljeno obsežno in uspešno triletno delo Slovenske konference Svetovnega slovenskega kongresa, pri katerem je bila posebej izpostavljena organizacija strokovnih konferenc slovenskih strokovnjakov iz sveta in Slovenije in programov za mlade.

Novoizvoljeno vodstvo bo na podlagi smernic Zbora oblikovalo program dela za naslednje mandatno obdobje 2012-2015, pri katerem se bo še naprej zavzemal za povezovanje slovenskih rojakov po svetu in bdel nad najpomembnejšimi vprašanji slovenske družbe in njenih pripadnikov v domovini in tujini. Pri tem pa je Slovenska konferenca prepričana, da se ta zavzemanja obrestujejo, če v njih sodeluje več akterjev. Zato upamo, da bomo v bodoče izvrševali naše poslanstvo tudi z vašim sodelovanjem in tako krepili odnose v prid vseh Slovencev.

Za Slovensko konferenco SSK

Sonja Avguštin, generalna sekretarka