Camp Heritage

Camp Heritage – tabor za slovenske otroke v ZDA

Slovensko društvo »Slovenian Women’s Union of America«  (danes Slovenian Union of America) se je leta 2007 na nas obrnilo s prošnjo za pomoč pri organizaciji tabora za otroke slovenskih rojakov, ki se bodo udeležili srečanja »Camp Heritage«, delavnice slovenske dediščine in kulture, v okviru praznovanja njihove 80. letnice delovanja. Društvo Slovenian Union of America je eno od najbolj dejavnih društev v ZDA na področju ohranjanja slovenske kulture, tradicije in slovenskega jezika.

SSK se je prošnji za pomoč z veseljem odzval, tovrstno sodelovanje pa se je nato ponovilo še trikrat. Največje zadovoljstvo organizatorjev je seveda zadovoljstvo udeležencev, ki so si dogodke globoko vtisnili v spomin. Veseli smo, da smo lahko slovenskim potomcem približali del slovenske kulture in tako pripomogli k utrjevanju vezi med Slovenijo in njenimi rojaki po svetu.