Številčnejše slovenske družine

Priznanja številčnejšim slovenskim družinam

Odločitev za podelitev javnih priznanj številčnejšim slovenskim družinam je bila sprejeta 20.9.1997 na zboru Slovenske konference v Kranju. Sistematično beleženje družin, ki so prejela naša priznanja smo začeli šele z letom 2001. Od takrat pa do leta 2009 smo priznanja izročili preko 80-im družinam, ki imajo skupaj več kot 640 otrok:

– v letu 2001: 6 družin (50 otrok)

– v letu 2002: 6 družin (44 otrok)

– v letu 2003: 5 družin (42 otrok)

– v letu 2004: 9 družin (67 otrok)

– v letu 2005: 13 družin (85 otrok)

– v letu 2006: 14 družin (98 otrok)

– v letu 2007: 12 družin (75 otrok)

– v letu 2008: 16 družin (113 otrok)

– v letu 2009: 13 družin (83 otrok)

Srečanje s slovenskimi družinami in podelitev priznanj smo poimenovali Slovenska družina, v celoti pa je projekt financiral Svetovni slovenski kongres iz lastnih sredstev. S priznanji smo izkazali spoštovanje in sprejetost številčnejših družin v slovenski družbi. Prav te so v marsičem zaslužne za ohranjanje slovenskega naroda in jezika.

 

Vsako leto smo v javnih občilih objavili razpis na katerega so se lahko prijavile družine, ki so imele vsaj pet nepolnoletnih otrok. Na razpis prijavljene družine smo povabili na decembrsko srečanje. Zanje smo pripravili del programa v obliki nastopa pevskega zbora, nastopa čarovnika ali predstave. Srečanje je potekalo v začetku decembra, zato smo nanj vedno povabili tudi Miklavža. Osrednji del dogodka je bila predstavitev družin. Družine so se predstavile, nekatere so pripravile svojo glasbeno točko, recital ali pa so na kratko povedale kako potekajo njihovi vsakdanjiki, nato pa prejele priznanje, ki jim ga je izročil predsednik Slovenske konference SSK v zahvalo za njihov doprinos k ohranjanju slovenstva. Ob zaključku dogodka je sledila še manjša pogostitev, ki je vedno potekala v glasnem vzdušju pomešanim z otroškim smehom.