Aktualno

II. Konferenca slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije

Uspešno smo zaključili drugo srečanje slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije, ki se ga je udeležilo preko 200 ljudi iz Slovenije, Avstrije, Italije, Hrvaške, Belgije, Luksemburga, Velike Britanije, ZDA in Kanade. S slovensko himno nas je v konferenco popeljala svetovno priznana sopranistka Sabina Cvilak ob glasbeni spremljavi pianista Nejca Lavrenčiča.

Konferenco, ki je potekala v prostorih Ustavnega sodišča Republike Slovenije, smo pripravili v sodelovanju s Pravno fakulteto v Ljubljani. Častno pokroviteljstvo nad konferenco je prevzel predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Navzočim je v slavnostnem govoru dejal, da ga ponovno srečanje pravnih strokovnjakov navdaja za zaupanjem, da jim ne glede na to, kako dobro so se uveljavili na tujem, za našo državo ni vseeno in da želijo sodelovati pri njenem razvoju in napredovanju.

Častni pokrovitelj srečanja, predsednik RS Borut Pahor

Na dvodnevnem srečanju smo prisluhnili pravnim strokovnjakom iz tujine in Slovenije, ki so se predstavili v različnih tematskih sklopih:
• Problemi pravosodja: Pogled od zunaj in znotraj,
• Vloga in pomen ustavno-sodnega diskurza za izgradnjo pravičnega in učinkovitega pravnega reda,
• Vizija Evrope: Slovenski pravni red v luči evropske integracije,
• Problem legitimnosti pravnega reda,
• Problemi pravnega študija,
• Zanimivi primeri iz prakse in
• Okrogla miza: Primerjava med študijem prava v Sloveniji in v tujini

Z uvodnimi predavanji pa sta se predstavila ustavni sodnik prof. dr. Ernest Petrič, in predavatelj na Univerzi Harvard, ddr. Klemen Jaklič.

Zaključimo lahko, da smo z elito pravne srenje na srečanju ugotovili, da ima Slovenija še nekaj zdravih temeljev, ki bi jih bilo potrebno nadgraditi, pri vsem tem pa bi zadostovalo pravno znanje slovenskih pravnih strokovnjakov doma in po svetu, ki dokazujejo, da se s trdim in poštenim delom da premikati gore.

Soorganizatorji

Ustavno sodišče RS | Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani

Konferenco so omogočili